Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 11 - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 11 là đề thi gồm 24 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận làm trong 45 phút.

Câu 1. Với hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), triều đình nhà Nguyễn đã nhượng cho Pháp
A. ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.
B. ba tỉnh An Giang, Gia Định, Định Tường và đảo Côn Lôn.
C. ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định,Vĩnh Long và đảo Côn Lôn.
D. ba tỉnh Biên Hòa, Hà Tiên, Định Tường và đảo Côn Lôn.

Câu 2. Nguyên nhân khách quan nào dưới đây là nguyên nhân để Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp?
A. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn của triều đình.
B. Thực dân Pháp là một nước tư bản mạnh.
C. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo.
D. Chế độ phong kiến Việt Nam đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Câu 3. Người trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến chống Pháp ở thành Hà Nội năm 1882 là
A. Nguyễn Trung Trực.
B. Nguyễn Tri Phương.
C. Hoàng Diệu.
D. Lưu Vĩnh Phúc.

Câu 4. Ngày 21-12-1873 diễn ra sự kiện gì?
A. Gácnie kéo quân ra Bắc Kì.
B. Thắng lợi trận Cầu Giấy lần thứ nhất.
C. Pháp nổ súng đánh chiếm thành Hà Nội.
D. Thắng lợi trận Cầu Giấy lần thứ hai.

Câu 5. Liên quân Pháp- Tây Ban Nha bắt đầu việc xâm lược Việt Nam tại đâu?
A. Huế.
B. Thuận An.
C. Sài Gòn- Gia Định.
D. Đà Nẵng

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap