Khoảng 200 câu hỏi ôn tập cho kì thi HSG Lịch sử THPT về lịch sử cận đại có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Khoảng 200 câu hỏi ôn tập cho kì thi HSG Lịch sử THPT về lịch sử cận đại có đáp án. Các chuyên đề: Cách mạng tháng 10 Nga, Liên xô xây dựng Xã hổi chủ nghĩa, khái quát về các nước tư bản chủ nghĩa............ Tài liệu có 181 trang kèm theo hướng dẫn làm bài, mời các bạn tài về tham khảo.

Câu 1: Trình bày những tiền ñề dẫn tới cách mạng bùng nổ và thắng lợi ở Nga năm 1917. 

Câu 2: Tại sao lại nói cách mạng vô sản sẽ nổ ra và thành công ở khâu yếu nhất trong chuỗi các nước ñế quốc và khâu yếu nhất ñó là nước Nga? 

Câu 3: Tường thuật diễn biến của Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai ở Nga. Từ ñó, rút ra tính chất và ñặc ñiểm chủ yếu của diễn biến cách mạng. Vì sao giai cấp công nhân Nga chưa nắm ñược chính quyền trong Cách mạng tháng Hai?

Câu 4: Vì sao:

a. Năm 1917, nước Nga có ñến hai cuộc cách mạng: cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười?

b. Từ tháng 2 ñến tháng 7, Lê-nin quyết ñịnh giành chính quyền bằng con ñường hòa bình? 

Câu 5: Vì sao Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản? Mối quan hệ giữa cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới với cách mạng xã hội chủ nghĩa như thế nào? Mối quan hệ ñó thể hiện ở Nga vào năm 1917 ra sao?  

Câu 6: So sánh những ñiểm giống và khác nhau giữa cách mạng tư sản kiểu cũ với cách mạng tư sản kiểu mới. Giải thích vì sao lại có những ñiểm khác nhau ñó? 

Câu 7: Bằng những sự kiện ñã học về cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, anh (chị) hãy giải thích và chứng minh :

a. Tại sao Cách mạng tháng Hai (1917), ðảng Bônsêvích chủ trương phát triển cách mạng bằng phương pháp hoà bình? Tại sao nói ñó là một khả năng rất quý nhưng rất hiếm trong lịch sử?

b. Tại sao sau sự kiện tháng 7 năm 1917, khả năng phát triển cách mạng bằng phương pháp hoà bình không còn nữa? ðảng Bônsêvích ñã chuyển hướng sách lược ñấu tranh một cách sáng suốt như thế nào?

Câu 8: Vì sao nước Nga phải tiến hành hai cuộc cách mạng trong năm 1917 ? Trình bày diễn tiến khởi nghĩa của Cách mạng tháng Mười; phân tích vai trò của Lênin trong và sau cuộc cách mạng này. Hng 

Câu 9: Qua diễn biến của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát, hãy làm sáng tỏ vai trò của Lê-nin và ðảng Bônsêvích Nga ñối với Cách mạng tháng Mười Nga (1917).

Câu 10:  Phân tích chủ trương của Lê-nin trong việc chỉ ñạo Cách mạng tháng Mười Nga từ tháng 4 – 1917 ñến tháng 7 – 1917. Qua bài Cách mạng tháng Mười Nga 1917 ñã học, hãy nêu một sự kiện có liên quan ñến người Việt Nam và nói lên ý nghĩa của sự kiện ñó.  

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap