500 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

500 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 11 gồm có 145 trang. Các vấn đề được đề cập tới như: giai cấp thông trị của Pháp, Đảng Cộng sản, Lãnh tụ của Ấn độ

Câu 1. Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?
A. 
Nông dân
B. Công nhân
C. Tiểu tư sản
D. Địa chủ phong kiến

Câu 2. Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?
A. 
Inđônêxia
B. Trung Quốc
C. Ấn Độ
D. Việt Nam.

Câu 3. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?
A. 
Ti-lắc
B. Gan-đi
C. A-sơ-ka
D. Cả a, b, c.

Câu 4. Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:
A. 
Nguyễn Lộ Trạch
B. Nguyễn Trường Tộ
C. Nguyễn Quyền
D. Cả a, b, c.

Câu 5. Người được nhân dân phong
Bình Tây đại nguyên soái là:
A. 
Trương Quyền
B. Nguyễn Trung Trực
C. Trương Định
D. Cả a, b, c.

Câu 6. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:
A. 
Nguyễn Tri Phương
B. Nguyễn Văn Tường
C. Tôn Thất Thuyết
D. Cả a, b, c.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap