Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Sử khối 10 năm 2018 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Sử khối 10 năm 2018 có đáp án. Tài liệu là tập hợp các đề của các đơn vị: Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Việt Bắc, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Mời các bạn tải về để tham khảo

TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XIV

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC KẠN

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT 

 

 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 10

Năm học: 2017 - 2018

Thời gian làm bài: 180 phút

(Đề thi có 01 trang)

 Câu 1 (3,0 điểm)

Khi nói về cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, Lênin đã nêu một luận điểm nổi tiếng: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó tự biết bảo vệ”. Bằng những hiểu biết của mình về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy chứng minh câu nói trên. Qua đó, nêu lên việc vận dụng bài học “biết tự bảo vệ” của Cách mạng tháng Mười đối với nước ta.

Câu 2 (3,0 điểm)

Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), hãy làm rõ vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới.

Câu 3 (5,0 điểm)

Qua kiến thức đã học về các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XVIII, em hãy:

a. Nêu những đặc điểm cơ bản của truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta trong thời kì này và phân tích một đặc điểm theo em là tiêu biểu nhất.

b. Rút ra bài học cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Câu 4 (4,0 điểm)

Trong các TK X - XV, bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế của triều đại phong kiến nào ở nước ta đạt đến đỉnh cao? Hãy trình bày những nét chính về tổ chức của bộ máy nhà nước đó và nhận xét.

Câu 5 (5,0 điểm)

Hãy phân tích những cơ hội mà Việt Nam có khả năng đánh thắng thực dân Pháp, bảo vệ độc lập dân tộc trong quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta (1858 - 1884).

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap