Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh - Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 10 năm 2016 có thời gian làm bài 180 phút. Đề có 7 câu, câu 1: các quốc gia cổ đại phương Tây mang tính dân chủ, câu 2: thành tựu văn học ở Đông Nam Á, câu 3: chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu thế kỉ XVI... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 10 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh

Câu 1 (3,0 điểm).
Tại sao ở các quốc gia cổ đại phương Tây mang tính dân chủ? Tính dân chủ được biểu hiện như thế nào trong chính trị và kiến trúc ở phương Tây.

Câu 2 (2,5 điểm).
Nêu khái quát thành tựu văn học ở Đông Nam Á, từ đó rút ra giá trị và mối quan hệ qua lại giữa dòng văn học dân gian với văn học chữ viết thể hiện như thế nào ?

Câu 3 (3,0 điểm).
Hiểu thế nào về tích luỹ ban đầu của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu thế kỉ XVI? Nguyên nhân, biểu hiện và tác động của quá trình tích lũy ban đầu đó.

Câu 4 (3,0 điểm).
Trình bày biểu hiện chính về sự mở rộng và phát triển kinh tế dưới thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần (từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV). Hãy đánh giá về tác dụng của sự phát triển kinh tế đương thời.

Câu 5 (3,0 điểm).
Phân tích những yếu tố cơ bản tạo nên thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap