Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang - Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 10 năm 2016 có thời gian làm bài 180 phút. đề gồm 7 câu, câu 1: các quốc gia Địa Trung Hải, câu 2: Các nước Đông Nam Á, câu 3: thời sơ kì trung đại ... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 10 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Giang

Câu 1 (3,0 điểm)
Hãy nêu đặc điểm chính trị của các quốc gia Địa Trung Hải. Bản chất của nền
dân chủ cổ đại là gì?

Câu 2 (2,5 điểm)
Hãy cho biết quá trình truyền bá và vai trò của đạo Phật ở Đông Nam Á. Các
nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ như thế nào?

Câu 3 (3,0 điểm)
Tại sao thời sơ kì trung đại (thế kỉ V- X), ở châu Âu tồn tại chế độ phong kiến
phân quyền?

Câu 4 (3,0 điểm)
Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp? Sự phát
triển nông nghiệp có tác dụng gì đối với đất nước?

Câu 5 (3,0 điểm)
Nêu tóm tắt cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của quân
và dân ta dưới thời Trần. Tại sao nhân dân ta dưới thời Trần lại sẵn sàng đoàn kết với
Triều đình chống giặc giữ nước?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap