Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 10 năm 2016 - đề chính thức  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 10 năm 2016 - đề chính thức có thời gian làm bài 180 phút. Đề có 7 câu, câu 1: sự hình thành, phát triển kinh tế và văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Tây, câu 2: Phật giáo ở Đông Nam Á, câu 3: chủ nghĩa tư bản, câu 4: kinh tế nông nghiệp nước ta, câu 5: cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, câu 6: Phong trào Tây Sơn, câu 7: vương triều Nguyễn.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Lịch sử lớp 10 năm 2016
Đề chính thức

Câu 1 (3,0 điểm)
Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành, phát triển kinh tế và văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Tây (Hi Lạp và Rô-ma)?

Câu 2 (2,5 điểm)
Hãy cho biết quá trình truyền bá và vai trò của Phật giáo ở Đông Nam Á. Ngoài Phật giáo, các nước Đông Nam Á còn tiếp thu những tôn giáo nào khác từ Ấn Độ?

Câu 3 (3,0 điểm)
Thế nào là tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản? Quá trình tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản đã làm thay đổi quan hệ sản xuất và xã hội Tây Âu như thế nào?

Câu 4 (3,0 điểm)
Vì sao nền kinh tế nông nghiệp nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV có bước phát triển? Trình bày những chính sách khuyến nông của các triều đại phong kiến và nêu tác dụng của sự phát triển kinh tế nông nghiệp đối với nước ta ở giai đoạn này.

Câu 5 (3,0 điểm)
Phân tích nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ở thế kỉ XIII. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap