Kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết Lịch sử 12 - HKII  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề gồm 30 câu trắc nghiệm
Câu 1: Trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến quan trọng nhất của địch là
A. Quảng Trị, Nẵng, Tây Nguyên. B. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn.
C. Đà Nẵng, Tây Nguyên, Sài Gòn. D. Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.
 
Câu 2: Sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, nhiệm vụ chung của cách mạng nước ta là:
A. chống Mĩ cứu nước.
B. giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
C. đưa miền Bắc tiến lên XHCN và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.
D. xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.
 
Câu 3: Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pari năm 1973 đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta là
A. làm phá sản hoàn toàn chiến lược “VN hóa chiến tranh” của Mĩ.
B. đánh cho ‘Mĩ cút”, đánh cho “ngụy nhào”.
C. tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho”Mĩ cút”, đánh cho “ngụy nhào”.
D. tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “ngụy nhào”.
 
Câu 4: Kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) là
A. giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.
B. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20/12/1960).
C. làm lung lay tận gốc chính quyền Diệm.
D. đến cuối năm 1960, ta đã làm chủ 600 xã ở Nam Bộ, 904 thôn ở các tỉnh Trung Trung Bộ, 3200 thôn ở Tây Nguyên.
 
Câu 5: Ý nghĩa quan trọng nhất của trận “Điện Biên Phủ trên không” 1972 là
A. buộc Mĩ phải tuyên bố chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc.
B. buộc Mĩ phải kí kết Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở VN.
C. thể hiện sự lãnh đạo tài tình của Đảng Lao động VN.
D. buộc Mĩ phải rút hết quân đội về nước.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap