BÀI 34: Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)


BÀI 34
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIA ĐOẠN
ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA
 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
- Biết được những thành tựu chủ yếu về khoa học - kỹ thuật cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, nó đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất xã hội.
- Hiểu được khoảng những năm cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản dần chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn – giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mà đặc trưng cơ bản nhất là sự ra đời của các tổ chức độc quyền và sự bóc lột ngày càng tinh vi hơn đối với nhân dân lao động làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản ngày càng gay gắt và sâu sắc.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng nhận xét đánh giá sự kiện lịch sử về sự hình thành các tổ chức độc quyền.
- Kỹ năng khai thác và sử dụng tranh ảnh lịch sử về những thành tựu của khoa học - kỹ thuật.
3. Thái độ:
- Biết trân trọng những công trình nghiên cứu những phát minh của các nhà khoa học trong việc khám phá nguồn năng lượng vô tận của thiên nhiên phục vụ cho nhu cầu và cuộc sống con người; có ý thức tìm tòi, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.
- Cảnh giác với các thủ đoạn bóc lột tinh vi của đế quốc.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap