5 câu hỏi on thi HSG môn lịch lớp 10 về Lịch sử Việt Nam nữa đầu thể kỷ XIX - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

5 câu hỏi on thi HSG môn lịch lớp 10 về Lịch sử Việt Nam nửa đầu thể kỷ XIX là tài liệu ôn tập dành cho các bạn ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử. Gồm 2 phần và lý thuyết và 5 câu hỏi ôn tập về lịch sử Việt Nam nửa đầu thể kỷ XIX.

Câu 1. Trong 50 năm đầu thống trị, nhà Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ XIX đưa ra chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào ? Nêu đóng góp của nhà Nguyễn thời gian này. 

Câu 2. Những nét chính về tình hình chính trị nước ta nửa đầu thế kỉ XIX? Những chính sách đó đã để lại hậu quả gì trước nguy cơ nước?

Câu 3. Trình bày chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn. Chính sách đó có mặt tích cực và hạn chế gì?

Câu 4:  Trình bày và nhận xét cải cách hành chính của Minh Mạng.

Câu 5: Đánh giá về nhà Nguyễn từ năm 1802-1858?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Lịch sử lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap