1000 câu hỏi tự luận và trắc nghiệm môn Triết học có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 1000 câu hỏi tự luận trắc nghiệm môn Triết học có đáp án. Các vấn đề: Chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật, phép biện chứng, vật chất - ý thức........ Tài liệu có 135 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé.

1000 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC

Câu 1: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm? 

 

Câu 2: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật? 

 

Câu 3: Các hình thức cơ bản của phép biện chứng. 

 

Câu 4: Sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm khi giải quyết mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học? 

 

Câu 5: Vấn đề cơ bản của Triết học là gì? 

 

Câu 6: Tại sao mối quan hệ giữa vật chất và ý thức lại là vấn đề cơ bản của triết học? 

 

Câu 7: Hạn chế và đóng góp của thuyết Bất khả tri và của phái Hoài nghị luận? 

 

Câu 8: Các trường phái triết học nào thời cổ đại đã nêu ra thuyết nguyên tử? 

 

Câu 9: Câu "Chúng ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông" là của Nhà triết học cổ đại nào?  

Câu 10: Câu "Tri thức là sức mạnh mà thiếu nó con người không thể chiếm lĩnh được của cải của giới tự nhiên" là của nhà triết học nào thời cận đại? 

Câu 11: Câu "Tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại" là của nhà triết học nào thời cận đại? 

Câu 12: Ai là người tổ chức và biên tập cuốn: "Bách Khoa toàn thư" ở Pháp thế kỷ XVIII? 

Câu 13: Ai là tác giả của tác phẩm "Lịch sử tự nhiên phổ thông và lý thuyết bầu trời"? 

Câu 14: Sự khác nhau căn bản giữa phép biện chứng của Mác và phép biện chứng của Hêghen? 

Câu 15: Sự khác nhau căn bản giữa phép biện chứng duy vật với phép biện chứng duy tâm? 

Câu 16: Thành tựu khoa học tự nhiên nào vào đầu thế kỷ XIX là tiền đề hình thành triết học Mác? 

 

Câu 17: C.Mác nhận bằng tiến sĩ triết học vào lúc bao nhiêu tuổi?

Câu 18: Hãy nêu đầu đề luận án tiến sĩ triết học của C.Mác 

Câu 19: Trong điếu văn trước mộ C. Mác, Ph. Ăng ghen đã nêu lên: Mác có hai phát hiện vĩ đại. Hai phát hiện vĩ đại đó là gì? 

 

Câu 20: Màu mà C. Mác thích nhất ? 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn KHXH & Nhân văn lớp Đại học - cao đẳng
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap