Hơn 30 bài tập tự luận môn hóa học về viết phương trình Oxi hóa khử - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Hơn 30 bài tập tự luận môn hóa học về viết phương trình Oxi hóa khử là tài liệu viết phương trình theo yêu câu của đề bài. Tài liệu có 6 trang mời các bạn tham khảo.

Bài 1:

 1. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho Cu kim loại tác dụng với các dung dịch sau: FeSO4, FeBr2, FeCl3, FeSO3.
 2. Có hiện tượng gì xảy ra khi cho Na kim loại tác dụng với các dung dịch sau: NaCl, CuCl2, (NH4)2SO4, Fe2(SO4)3. Viết ptpu.
 3. Nêu các hiện tượng xảy ra và viết các phương trình phản ứng khi cho Ba tác dụng với các dung dịch muối sau: CuSO4,(NH4)2SO4, NaHCO3, Al(NO3)3, FeCl2, NaOH, NaCl, FeCl3.

Bài 2:

 1. Cho hai kim loại ở dạng bột riêng biệt là Ba và Mg tác dụng lần lượt với hai dung dịch muối CuSO4 và NH4NO3. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra nếu có.
 2. Cho Ca lần lượt vào các dung dịch sau: CuSO4, (NH4)2SO4, NaHCO3, Al(NO3)3, FeCl2, NaOH, NaCl, FeCl3. Nêu cáchiên tượng xảy ra và viết các phương trình phản ứng.
 3. Viết phương trình phản ứng của Cu, CuO với: H2, dung dịch H2SO4, dung dịch AgNO3, dung dịch HNO3.
 4. Có hiện tượng gì khi cho Na tác dung dịch với các dung dịch muối: NaCl, CuCl2, (NH4)2SO4, FeSO4, FeCl3.

Bài 3: Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho Na tan hết trong dung dịch AlCl3 thu được kết tủa.

Bài 4. Cho bột Fe vào dung dịch CuSO4 thì màu xanh của dung dịch giảm dần, ngược lại khi cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 thì màu xanh của dung dịch lại tăng dần. Giải thích hiện tượng xảy ra và viết các phương trình phản ứng.

Bài 5.Hoàn thành các phương trình phản ứng sau.

 1. a) K + dung dịch NaOH
 2. b) Ba + dung dịch Na2SO4
 3. c) Cu + dung dịch FeCl3
 4. d) Zn + dung dịch Ni(NO3)2
 5. e) Fe + dung dịch FeCl3
 6. f) Cho Na dư vào dung dịch ZnCl2.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap