Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Hà Nội năm học 2015 - 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Hà Nội năm học 2015 - 2016 giúp các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị tốt kiến thức cho hành trình học THPT. Các bạn tải về nhé.

Câu 1 (2 điểm) 1/ Cho dãy chuyển hóa:
A1A2A3A4A5+HCl+NaOHA6+HCl+NaOHA7A8A5
Trong đó: từ A1 đến A4 là các hợp chất hữu cơ; dung dịch A4 làm quỳ tím hóa đỏ; từ A5 đến A8 là các hợp chất vô cơ.
1/ Xác định các chất và viết phương trình của các phản ứng hóa học để hoàn thành dãy chuyển hóa.
2/ Từ hỗn hợp gồm Al2O3, MgCO3 và NaOH, trình bày cách điều chế các muối AlCl3, MgCl2, NaCl riêng biệt, chỉ dùng thêm 3 hóa chất khác (các dụng cụ thí nghiệm có đủ). Viết các phương trình hóa học minh họa.

Câu 2 (2 điểm) 1/ Dẫn lượng dư khí H2 đi qua 5,52 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, MgO, CuO nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,40 gam chất rắn. Mặt khác để hòa tan hết 0,15 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 225 ml dung dịch HCl 2M.
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
2/ Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp C gồm FeS2 và Cu2S thu được khí SO2 và hỗn hợp rắn D gồm Fe2O3, CuO. Chuyển toàn bộ SO2 thành SO3 rồi hấp thụ hết vào nước thu được dung dịch E. Cho toàn bộ D vào cốc chứa dung dịch E, sau đó phải thêm tiếp 375 ml dung dịch HCl 2M vào cốc thì D mới vừa đủ tan hết tạo ra dung dịch F. Cho dung dịch F tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 116,5 gam kết tủa.
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính m.

Câu 3 (3 điểm) 1/ Từ metan CH4, các chất vô cơ (không chứa cacbon), các chất xúc tác và các điều kiện cần thiết, viết phương trình hóa học để điều chế: etyl axetat; poli(vinyl clorua).
2/ Cho hỗn hợp T gồm CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Cũng m gam hỗn hợp T trên cho tác dụng với Na (dư) thu được V lít khí H2 (đktc). Tìm giá trị của V.
3/ Người ta sản xuất rượu etylic từ một loại gạo chứa 75% tinh bột. Tính khối lượng gạo cần lấy để sản xuất được 1000 lít C2H5OH 460 . Hiệu suất của cả quá trình đạt 60%. Khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8 g/ml.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap