21 bài tập hóa học về cách phân biệt các chất hóa học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

21 bài tập hóa học về cách phân biệt các chất hóa học là tài liệu nếu dang phân biệt các chât, nhận biết các dụng dịch dựa vào nhiều yếu tố, kèm theo hướng dẫn giải chi tiết. Tài liệu có 16 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé.

Câu 1: Nêu cách phân biệt CaO, Na2O, MgO, P2O5 đều là chất bột trắng.

Câu 2: Trình bày phương pháp nhận biết 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3.

Câu 3: Hãy phân biệt các chất trong những cặp chất sau:
SO2 và CO2
Dung dịch AlCl3 và ZnCl2
Etilen và axetilen (chỉ được dùng nước brom).

Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hóa học: Phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH4NO3), và supephotphat kép Ca(H2PO4)2

Câu 5: Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, HNO3, H2O.

Câu 6: Nêu các phản ứng phân biệt 5 dung dịch: NaNO3, NaCl, Na2S, Na2SO4, Na2CO3.

Câu 7: Phân biệt 3 dung dịch muối Na2SO3, NaHSO3, Na2SO4.

Câu 8: Phân biệt 6 dung dịch NaNO3, NaCl, Na2S, Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3.

Câu 9: 5 chất bột: Cu, Al, Fe, S, Ag. Hãy nêu cách phân biệt chúng.

Câu 10: 5 chất bột: MgO, P2O5, BaO, Na2SO4, Al2O3. Hãy dùng phương pháp đơn giản để phân biệt 5 chất này

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap