20 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học lớp 9  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

20 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học lớp 9. Bao gồm cả hóa học hữu cơ và vô cơ. Các chuyên đề: Dãy hoạt động hóa học của kinh loại, độ tan - nồng độ dung dịch, pha trộn dung dịch........ Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo nhé.
CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
1. PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ
Trong các phương pháp giải các bài toán Hoá học phương pháp đại số cũng thường được sử dụng. Phương pháp này có ưu điểm tiết kiệm được thời gian, khi giải các bài
toán tổng hợp, tương đối khó giải bằng các phương pháp khác. Phương pháp đại số được dùng để giải các bài toán Hoá học sau:
a. Giải bài toán lập CTHH bằng phương pháp đại số. Thí dụ: Đốt cháy một hỗn hợp 300ml hiđrocacbon và amoniac trong oxi có dư. Sau khi cháy hoàn toàn, thể tích khí thu được là 1250ml. Sau khi làm ngưng tụ hơi nước, thể tích giảm còn 550ml. Sau khi cho tác dụng với dung dịch kiềm còn 250ml trong
đó có 100ml nitơ. Thể tích của tất cả các khí đo trong điều kiện như nhau. Lập công thức của hiđrocacbon
b. Giải bài toán tìm thành phần của hỗn hợp bằng phương pháp đại số. Thí dụ: Hoà tan trong nước 0,325g một hỗn hợp gồm 2 muối Natriclorua và Kaliclorua. Thêm vào dung dịch này một dung dịch bạc Nitrat lấy dư - Kết tủa bạc clorua thu được có khối lượng là 0,717g. Tính thành phần phần trăm của mỗi chất
trong hỗn hợp.
2. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
NGUYÊN TỐ VÀ KHỐI LƯỢNG.
a/ Nguyên tắc:
Trong phản ứng hoá học, các nguyên tố và khối lượng của chúng được bảo toàn.
Từ đó suy ra:
+ Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành.
+ Tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng.
b/ Phạm vi áp dụng:
Trong các bài toán xảy ra nhiều phản ứng, lúc này đôi khi không cần thiết phải viết các phương trình phản ứng và chỉ cần lập sơ đồ phản ứng để thấy mối quan hệ tỉ
lệ mol giữa các chất cần xác định và những chất mà đề cho.
Bài 1. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2g kim loại sinh ra 23,4g muối kim loại hoá trị I. Hãy xác định kim loại hoá trị I và muối kim loại đó.
Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lit hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m
gam muối. Tính m?
Bài 3: Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl dư. Tính khối lượng sắt clorua thu được.
Bài 4: Hoà tan hỗn hợp 2 muối Cacbonnat kim loại hoá trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc).
3. PHƯƠNG PHÁP TĂNG, GIẢM KHỐI LƯỢNG.
4. PHƯƠNG PHÁP LÀM GIẢM ẨN SỐ.
5. PHƯƠNG PHÁP DÙNG BÀI TOÁN CHẤT TƯƠNG ĐƯƠNG.
6. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN SỐ MOL NGUYÊN TỬ.
7. PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN KHẢ NĂNG.
8. PHƯƠNG PHÁP GIỚI HẠN MỘT ĐẠI LƯỢNG.
CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỘ TAN - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
CHUYÊN ĐỀ 3: PHA TRỘN DUNG DỊCH
CHUYÊN ĐỀ 4: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC
CHUYÊN ĐỀ 5: BÀI TOÁN VỀ OXIT VÀ HỖN HỢP OXI
CHUYÊN ĐỀ 6: AXIT TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI
CHUYÊN ĐỀ 7: AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZƠ
CHUYÊN ĐỀ 8: AXIT TÁC DỤNG VỚI MUỐI
CHUYÊN ĐỀ 9: DUNG DỊCH BAZƠ TÁC DỤNG VỚI MUỐI.
CHUYÊN ĐỀ 10: HAI DUNG DỊCH MUỐI TÁC DỤNG VỚI NHAU.
CHUYÊN ĐỀ 11: BÀI TOÁN HỖN HỢP KIM LOẠI
CHUYÊN ĐỀ 12: BÀI TOÁN HỖN HỢP MUỐI
CHUYÊN ĐỀ 13: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ TÍNH THEO PTHH
CHUYÊN ĐỀ 14: NHẬN BIẾT - PHÂN BIỆT CÁC CHẤT.
CHUYÊN ĐỀ 15: TÁCH - TINH CHẾ CÁC CHẤT
CHUYÊN ĐỀ 16: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC ĐIỀU CHẾ CHẤT VÔ CƠ VÀ THỰC HIỆN SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ
CHUYÊN ĐỀ 17: VIẾT ĐỒNG PHÂN CTCT, VIẾT PTHH THEO CHUỖI PHẢN ỨNG - ĐIỀU CHẾ, NHẬN BIẾT - PHÂN BIỆT - TÁCH CÁC CHẤT HỮU CƠ.
CHUYÊN ĐỀ 18: TOÁN HIĐROCACBON
CHUYÊN ĐỀ 19: TÍNH CHẤT - ĐIỀU CHẾ ANCOL
CHUYÊN ĐỀ 20: TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ AXIT VÀ ESTE
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap