Tuyển tập những vấn đề lí thuyết thường gặp trong Hóa học Vô cơ  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập những vấn đề lí thuyết thường gặp trong Hóa học Vô cơ là tài liệu được đề cập nhiều vấn đề như: chất lưỡng tính, môi trường của dung dịch muối, các tính chất phản ứng với nước ở nhiệt độ thường... Mỗi vấn đề được trình bày theo 2 phần lí thuyết và các câu hỏi trắc nghiệm. Các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 85 trang của tài liệu, tải tài liệu đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé.

Tuyển tập những vấn đề lí thuyết thường gặp trong Hóa học Vô cơ

Lí thuyết
1. Chất/Ion lưỡng tính
Chất/Ion lưỡng tính là những chất/ion vừa có khả nang nhường vừa có khả nhặn nhận proton (H+)
Chất/Ion lưỡng tính vừa có tác dụng với dung dịch axit (như HCl, H2SO4 loãng...), vừa có tác dụng với dung dịch bazơ (như NaOH, KOH, Ba(OH)2...)
Lưu ý: Chất vừa có tác dụng với dung dịch axit , vừa có tác dụng với dung dịch bazơ nhưng chưa chắc đã phải chất lưỡng tính như: Al, Zn, Sn, Pb, Be.
2. Các chất lưỡng tính thường gặp.
- Oxit như: Al2O3, ZnO, BeO, SnO, PbO, Cr2O3
- Hidroxit như: AL(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Pn(OH)2,n Cr(OH)3
- Muối chứa ion lưỡng tính như: Muối HCO3+, HSO3+, HS+, H2PO4+, ....
- Muối amoni của axit yếu như: NH42CO3, NH42SO3, NH42S, CH3COONH4
3. Các phản ứng của các chất lưỡng tính với dd HCl, NaOH
-Giả sử: X là (là Al, Cr), Y là (Zn, Be, Sn, Pb)
A. Oxit
Tác dụng với HCL
X2O3+6HCL→2MCl3+3H2O
YO+2HCl→YCl2+H2O
Tác dụng với NaOH
X2O3+NaOH →NaXO2+2H2O
YO+2NaOH →Na2YO2+H2O

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap