Tuyển tập hơn 300 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề lí thuyết hóa học dành cho các bạn luyện thi đại học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập hơn 300 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề lí thuyết hóa học dành cho các bạn luyện thi đại học là tài liệu gồm 310 câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết giúp các bạn ôn thi tốt môn hóc học cho kỳ thi THPT Quốc gia. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 46 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển tập hơn 300 câu hỏi trắc nghiệm
chuyên đề lí thuyết hóa học dành cho các bạn luyện thi đại học

CHUYÊN ĐỀ LÍ THUYẾT HÓA HỌC

Câu 1: Dãy các chất nào sau đây khi phản ứng với HNO3 đặc nóng đều tạo khí:
A. Cu(OH)2, FeO, C
B. Fe3O4, C, FeCl2
C. Na2O, FeO, Ba(OH)2
D. Fe3O4, C, Cu(OH)2

Câu 2: Xác định phản ứng đúng trong số các phản ứng dưới đây :
A. FeCO3 + 4HNO3 đ → Fe(NO3)2 + CO2 + NO2 + 2H2O
B. FeCO3 + 4HNO3 đ → Fe(NO3)3 + CO2 + NO + 2H2O
C. 2FeCO3 + 10HNO3 đ→2Fe(NO3)3 + 2(NH4)2CO3+ H2O
D. FeCO3 + 4HNO3 đ → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O

Câu 3: Axit HCl và HNO3 đều phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào dưới đây?
A. CaO, Cu, Fe(OH)3, AgNO3
B. CuO, Mg, Ca(OH)2, Ag2O
C. Ag2O, Al, Cu(OH)2, SO2
D. S, Fe, CuO, Mg(OH)2

Câu 4: Những kim loại nào dưới đây phản ứng được với dung dịch HNO3?
A. Zn, Al, Fe
B. Cu, Zn, Al
C. Cu, Zn, Hg
D. Tất cả các kim loại trên

Câu 5: Chọn nhận định sai:
A. HNO3 là chất lỏng, không màu, tan có giới hạn trong nước.
B. N2O5 là anhiđrit của axit nitric
C. Dung dịch HNO5 có tính oxi hoá mạnh do có ion NO3-.
D. HNO3 là axit mạnh.

Câu 6: Dung dịch HNO3 đặc, không màu, để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển thành:
A. Màu vàng.
B. Màu đen sẫm.
C. Màu trắng sữa.
D. Màu nâu.
Do xảy ra phản ứng: 4HNO3 → 2H2O + 4NO2 + O2 (72 °C)

Câu 7: Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl2AlCl3CuSO4Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3H2SO4 (đặc nóng), NH4NO3. Số trường hợ phản ứng tạo muối Fe(II) là: 
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 8: Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày
A. Sắt bị ăn mòn.
B. Đồng bị ăn mòn.
C. Sắt và đồng đều bị ăn mòn. 
D. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap