Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ - Phần 3  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Phần 3 của Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ là tài liệu được biên soạn bởi các thầy cô trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa. Tài liệu có 100 bài tập tiếp theo có kèm theo đáp án. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 12 trang của tài liệu, các bạn tải tài liệu về xem miễn phí nhé.

Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ - Phần 3

Câu 201: Cho 11 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, mạch hở vào bình đựng Na dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp ancol đó vào bình đựng dung dịch H2SO4 đặc ở 140oC thu được m gam ete. Hiệu suất của phản ứng tạo ete là 80%. Tính m?

Câu 202: Đun 1 mol hổn hợp C2H5OH và C4H9OH (tỷ lệ mol tương ứng là 3:2) với H2SO4 đặc ở 140oC thu được m gam ete, biết hiệu suất phản ứng của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40%. Tính m?

Câu 203: Đun nóng m g ancol X với  H2SO4 đặc làm chất xúc tác ở đk thích hợp thu được m’ g chất hữu cơ B có tỉ khối so với X là 0,7. Tìm công thức phân tử của X.

Câu 204: Hợp chất hữu cơ X được tạo bởi glixerol và axit axetic. Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng tống số nguyên tử C và O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Tính m?

Câu 205: Cho 0,4 mol axit isobutilic vào một bình chứa 0,6 mol ancol etylic và một ít H2SO4 xúc tác. Đun nóng bình để phản ứng este hóa xảy ra với hiệu suất bằng 60%.  Tính khối lượng este được tạo ra?

Câu 206: Từ m gam tinh bột điều chế được 575 ml ancol etylic 10o (khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 gam/ml) với hiệu suất cả quá trình là 75%. Tính m?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap