Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ - Phần 2  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ phần 2 là tài liệu được biên soạn bởi các thầy cô trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa. Tài liệu có 100 bài tập tiếp theo có kèm theo đáp án. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 12 trang của tài liệu, các bạn tải tài liệu về xem miễn phí nhé.

Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ - Phần 2

Câu 101: Cho 1,792 lít hỗn hợp X gồm: propin, H2 (ở đktc, tỉ khối của X so với H2bằng 65/8) đi qua xúc tác nung nóng trong bình kín thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối của Y so với He bằng a. Y làm mất màu vừa đủ 160 gam nước brom 2%. Tính a?

Câu 102: Hỗn hợp Y gồm metan, etylen và propin có tỷ khối so với H2 là 13,2. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp Y sau đó dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Tính m?
Câu 103: Thực hiện phản ứng cracking m gam iso-butan,thu được hỗn hợp X gồm các hiđrocacbon. Dẫn hỗn hợp X qua bình đựng nước brom có hòa tan 6,4 gam brom thấy nước brom mất màu hết và có 4,704 lít hỗn hợp khí Y(đktc) gồm các hiđrocacbon thoát ra. Tỷ khối hơi của y so với hidro bằng 117/7. Tính m?

Câu 104: Chia V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm axetilen và hiđro thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 9 gam nước. Dẫn phần 2 qua ống sứ đựng bột Ni đun nóng, thu được khí X. Dẫn X lần lượt qua dung dịch dư AgNO3trong NH3 và dung dịch dư brom đựng trong các bình A và B nối tiếp. Ở bình A thu được 12 gam kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn lượng khí Y đi ra từ bình B được 4,5 gam nước. Giá trị của V và số mol brom đã phản ứng tối đa trong B bao nhiêu?

Câu 105: Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2 có khối lượng mol trung bình là 23,5. Trộn V (lít) X với V1 (lít) hiđrocacbon Y được 271 gam hỗn hợp khí Z. Trộn V1 (lít) X với V (lít) hiđrocacbon Y được 206 gam hỗn hợp khí F. Biết V1 – V = 44,8 (lít). Các khí đều đo ở đktc. Xác định số đồng phân cấu tạo mạch hở của Y?


Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap