Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ - Phần 1

Phần 1 của Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ là tài liệu do các thầy cô trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa biên soạn. Tài liệu có 100 bài tập đầu có kèm theo đáp án. Mời các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 12 trang của tài liệu, các bạn tải tài liệu về xem miễn phí nhé.
Xem video vừa học vừa ủng hộ ban quản trị nhé các bạn! Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Bài giảng Giải tích lớp 12:
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Nội dung:

Tuyển tập 500 bài tập Hóa học Hữu cơ - Phần 1

Câu 1: Thực hiện phản ứng crackinh butan thu được một hỗn hợp X gồm các ankan và các anken. Cho toàn bộ hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư thấy có khí thoát ra bằng 60% thể tích X và khối lượng dung dịch Br2 tăng 5,6 gam và có 25,6 gam brom đã tham gia phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn khí bay ra thu được a mol CO2 và b mol H2O. Tính a và b.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp M gồm một axit hữu cơ X và một este Y (X hơn Y một nguyên tử cacbon trong phân tử) thu được 0,2 mol CO2. Vậy khi cho 0,2 mol M tác dụng hoàn toàn với AgNO3/NH3 dư. Tính khối lượng bạc thu được?

Câu 3: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancolanlylic. Đốt 1mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni một thời gian thu được hỗn hợp Y có dY/X = 1,25 Nếu lấy 0,1 mol hỗn hợp Y thì tác dụng vùa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M. Tính V?

Câu 4: Cracking 6,72 lít C4H10 (đktc) một thời gian thì thu được hỗn hợp X gồm 5 hiđrocacbon. Cho X đi qua dung dịch Br2 dư thi khối lượng bình Br2 tăng lên 9,4 gam đồng thời thấy khối lượng Br2 phản ứng là 40 gam và có khí Y bay ra khỏi bình. Đốt cháy Y thí cần V lít khí O2 (đktc). Tính V?

Câu 5: Hỗn Hợp X có 2 hidrocacbon là đồng đẳng liên tiếp có M trung bình của X là 31,6. Lấy 6,32 gam X lội vào 200 gam nước (xúc tác Hg2+, đun nóng), thu được dung dịch Z và 2,688 lít khí khô Y (đktc) có M trung bình của Y bằng 33 biết rằng dung dịch Z chứa anđehit nồng độ x%. Tính x?

 
Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Học tiếng anh qua truyện ngắn:
loading...
 
Thư viện bài tập © 2014 -2016 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap