Tuyển tập 100 câu hỏi lí thuyết hóa hay thi THPT quốc gia có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 100 câu hỏi lí thuyết hóa hay thi THPT quốc gia có đáp án là tài liệu được tổng hợp các bài tập trắc nghiệm lý thuyết hóa học, mỗi câu hỏi có kèm theo đáp án và hướng dẫn giải. một số vấn đề như: điều chế axit, thí nghiệm - câu hỏi liên quan... Các bạn xem trực tuyến 2 trong 19 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

TỔNG HỢP LÍ THUYẾT HOÁ


Câu 10: Trong các axit sau đây: HCl, HF, HI, HBr, HNO3, H3PO4H2S . Có bao nhiêu axit có thể được điều chế bằng cách cho tinh thể muối tương ứng tác dụng với axit sunfuric đặc nóng:
A. 3
B. 2
C. 5
D. 4
Câu 10: Đáp án D
Axit HCl, HF, HNO3, H3PO4 chỉ có tính oxi hóa không phản ứng ngược trở lại với H2SO4 đặc nóng  Có thể được điều chế bằng phương pháp cho tinh thể muối tương ứng tác dụng với axit sunfuric đặc nóng:
2NaCl(r) + H2SO4 (đặc) t0Na2SO4+ 2HCl 
CaF2 (r) +H2SO4 (đặc) t0CaSO4(ít tan) + 2HF
NaNO3 (r) +H2SO4 (đặc) t0 Na2SO4+ 2HNO3
Na3PO4 (r) +H2SO4 (đặc) t0 Na2SO4+2H3PO4
Axit HI, HBr, H2S chứa I-1, Br-1 và S-2có tính khử mạnh 
sẽ tác dụng ngược trở lại với H2SO4 đặc nóng
không thể thu được HI, HBr, H2S
2NaI + H2SO4 (đặc) t0Na2SO4+I2+SO2(mùi sốc) + H2O
2NaBr + H2SO4 (đặc) t0Na2SO4+Br2+SO2 + H2O
Na2S + 4H2SO4 (đặc) t0Na2SO4+4SO2 + 4H2O

Câu 19: Tiến hành các thí nghiệm sau:
a) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào NaHCO3
b) Cho dung dịch AlCl3 dư vào vào dung dịch natri aliminat
c) Sục metylamin tới dư vào dung dịch FeCl3
d) Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4
e) Sục CO2 vào dung dịch natri silicat
f) Sục khí H2S vào dụng dịch SO2
g) Sục NH3 tới dư vào dung dịch AgNO3
h) Nhỏ từ từ dung dịch HNO3 tới dư vào chất rán bạc photphat
Sau khi các phản ứng trên kết thúc, số thí nghiệm không thu được kết tủa là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 19 Đáp án B
a) Ba(OH)2+2NaHCO3BaCO3(trắng) + Na2CO3
b) AlCl3+NaAlO2: dung dịch AlCl3 chứa Al3+. Ion Al3+ bị thủy phân trong nước, tạo ra dụng dịch có tính axit mạnh hơn tính axit của axit amluminic (HAlO2, dạng đúng là hidroxit lưỡng tính HAlO2.H2O (Al(OH)3)). Vì axit aluminic: Al(OH)3 không làm đó quì tím trong khi dung dịch AlCl3 lại làm đỏ quì tím axit mạnh hơn là Al3+ có thể đẩy axit yếu hơn là HAlO2 ra khỏi muối NaAlO2. Axit HAlO2 bị đẩy ra sẽ kế hợp với 1H2O, tạo thành HAlO2.1H2OAl(OH)3

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap