Tuyển chọn bài tập phân hóa xuất hiện trong kì thi thử THPT quốc gia 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển chọn bài tập phân hóa xuất hiện trong kì thi thử THPT quốc gia 2017 là ài liệu giúp các em làm tốt bài tạp trắc nghiệm môn hóa học. Các vấn đề được đề cập tới như: Sắt, kẽm, magiê, hơi nước tác dụng với than nóng... Các bạn có thể xem trực tiếp 2 trong 6 trang của tài liệu, các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển chọn bài tập phân hóa
xuất hiện trong kì thi thử THPT quốc gia 2017

Câu 1: Hỗn hợp X gồm Mg, Zn, FeCO3 và CuO trong đó oxi chiếm 20,141% khối lượng hỗn hợp.
- Cho m gam hỗn hợ X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 6,25.
- Nung m gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được a mol CO2. Cho từ từ đến hết a mol CO2 vào dung dịch chứa b mol BaOH2 ta có đồ thị sau:

- Cho m gam hỗn hộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loạng dư thu được 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO, N2O và CO2 có tỉ khối so với hidro là 19,375 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 74,15) gam muối khan. Giá trị của m là
A. 34,64
B. 39,72
C. 32,97
D. 37,92

Câu 2: Cho hơi nước tác dụng với than nóng đó ở nhiệt độ cao được hỗn hợp X gồm CO, CO2 và H2. Cho V lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng hoàn toàn cới CuO udư, đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí, hơi. Hòa tan hết hỗn hợp Y bằng dung dịch HNO3 đặc thu được 11,2 lít khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc). Biết rằng các phản ứng tạo hỗn hợp X có hiệu suất 80% và than gồm cacbon có lẫn 4% tạp chất trơ. Khối lượng than đá dùng để tạo V lít hỗn hợp X (đktc) là
A. 1,152 gam
B. 1,800 gam
C. 1,953 gam
D. 1,250 gam

Câu 3: X là hỗn hợp gồm ancol Y: axit cacboxylic X (y, Z đều no, đơn chức, mạch hở) và este M tạo bởi Y, Z. Chia một lượng X làm hai phần bằng nhau: 
+ Đốt cháy hết phần 2 được 55,275 gam CO2 và 25,425 gam H2O.
+ Xà phòng hóa phần 2 bằng một lượng NaOH vùa đủ rồi cô cạn được ancol Y và muối khan N. Đốt cháy hoàn toàn N được 15,9 gam Na2CO3 vaf 46,5 gam CO2:H2O. Oxi hóa lượng ancol Y thu được ở trên bằng lượng dư CuO; đun nóng được anđêhit T. Cho T tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 được 153,9 gam bạc. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng este M trong X gần nhất với 
A. 63%
B. 73%
C. 59%
D. 33%

Câu 4: Tiến hành điện phân dung dịch ỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dùng điện không đổi, ta có kết quả ghi bằng sau:

Thời gian (s) Khối lượng catot tăng Anot   Khối lượng dung dịch giảm
3088 m (gam) Thu được khí Cl2 duy nhất 10,80 (gam)
6176 2m (gam) Khí thoát ra 18,30 (gam)
t 2,5m (gam) Khí thoát ra  22,04 (gam)

Giá trị của t là 
A. 8878 giây 
B. 8299 giây
C. 7720 giây
D. 8685 giây

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap