Trọn Bộ 50 đề thi thử THPT Quốc Gia 2017 môn Hóa các trường nổi tiếng trên toàn quốc (Có giải chi tiết)  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu gồm 50 đề và lời giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 của 50 trường nổi tiếng trong cả nước, gồm: Chu Văn An - Thái Nguyên, Chuyên Bạc Liêu, Lương Thế Vinh Đồng Nai, Chuyên Phú Yên, Ngô Gia Tự - Đắc Lắc, Nguyễn Xuân Nguyên, Triệu Sơn, Hà Trung, Hàm Rồng, Bỉm Sơn, chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa...

SỞ GD & ĐT

TỈNH THANH HÓA

THPT HÀ TRUNG

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1: Dung dịch muối X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được kết tủa màu xanh. Muối X là:

 1. MgSO4
 2. FeSO4                          
 3. CuSO4                         
 4. Fe2(SO4)3.

Câu 2: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất ?

 1. Li
 2. Cs                                
 3. Na                               
 4. K

Câu 3: Hợp chất nào sau đây cộng hợp được với nước Br2 ?

 1. Anilin.
 2. metyl fomat                 
 3. glucozơ                       
 4. triolein

Câu 4: X là một là α-amino axit có công thức phân tử C3H7O2N. Công thức cấu tạo của X là:

 1. H2NCH(CH­3)COOH
 2. H2NCH2CH­2COOH
 3. H2NCH2COOCH3      
 4. CH2=CH–COONH4

Câu 5: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch FeCl3 ?

 1. Ag
 2. Fe                                
 3. Cu                               
 4. Ca

Câu 6: Nhúng thanh Ni lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl và FeCl2. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là:

 1. 3
 2. 4                                  
 3. 2                                  
 4. 1

Câu 7: Đun nóng m1 gam este X (C4H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được m2 gam muối. Biết rằng m1 < m2, tên gọi của X là:

 1. isopropyl fomat
 2. metyl propionat           
 3. etyl axetat                   
 4. propyl fomat

Câu 8: Điều khẳng định nào sau đây là sai ?

 1. Trong mật ong chứa nhiều fructozơ và glucozơ.
 2. Saccarozơ cho được phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
 3. Dùng dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng để nhận biết glucozơ và saccarozơ.
 4. Saccarozơ được tạo bởi một gốc α-glucozơ và α-fructozơ.

Câu 9: Cho hỗn hợp gồm 18,56 gam Fe3O4 và 7,68 gam Cu vào 600 ml dung dịch HCl 1M, kết thúc  phản ứng thu được dung dịch X và còn lại x gam rắn không tan. Giá trị của x là:

 1. 2,88 gam
 2. 2,56 gam                      
 3. 4,04 gam                     
 4. 3,84 gam

Câu 10: Cho hỗn hợp gồm Ba (2a mol) và Al2O3 (3a mol) vào nước dư, thu được 0,08 mol khí H2 và còn lại m gam rắn không tan. Giá trị của m là:

 1. 8,16 gam
 2. 4,08 gam                      
 3. 6,24 gam                     
 4. 3,12 gam

Câu 11: Tơ nilon-6,6 có tính dai bền, mềm mại óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền  với nhiệt, với axit và kiềm. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ phản ứng trùng ngưng giữa ?

 1. axit terephatlic và etylen glicol. B. axit α-aminocaproic và axit ađipic.
 2. hexametylenđiamin và axit ađipic. D. axit α-aminoenantoic và etylen glycol

Câu 12: Mệnh đề không đúng là:

 1. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CH2nO2  (n ≥ 2).
 2. Thông thường các este ở thể lỏng, nhẹ hơn nước và rất ít tan trong nước.
 3. Thủy phân este trong môi trường axit luôn thu được axit cacboxylic và ancol.
 4. Đốt cháy một este no, đơn chức, mạch hở thu được CO2  và H2O có tỉ lệ mol 1 : 1.

Câu 13: Một lượng lớn nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ trực tiếp ra sông suối là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước tại nhiều khu vực hiện nay. Để xử lý sơ bộ mẫu nước thải chứa các ion Pb2+,  Fe3+, Cu2+ , Hg2+ … người ta có thể dùng ?

 1. H2SO4
 2. NaCl                            
 3. Ca(OH)2                      
 4. HCl

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai ?

 1. Liên kết –CO–NH– giữa hai đơn vị α -amino axit gọi là liên kết peptit.
 2. Các peptit đều cho phản ứng màu biure.
 3. Các peptit đều bị thủy phân trong môi trường axit hoặc môi trường kiềm.
 4. Các peptit thường ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước.

Câu 15: Đun nóng 4,05 gam este X (C10H10O2) cần dùng 35 gam dung dịch KOH 8%, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối. Giá trị m là:

 1. 38,60 gam
 2. 6,40 gam                      
 3. 5,60 gam                     
 4. 5,95 gam
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap