Tổng hợp các bài toán về Este  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp các bài toán về Este là tài liệu gồm 13 trang. Este được tạo ra bởi axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Các dạng bài toán như: Bài toán về phản ứng thủy phân, phản ứng este hóa, phản ứng đốt cháy este... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trang đầu của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo miễn phí nhé.

Tổng hợp các bài toán về Este

A. Công thức tổng quát 
Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức măchj hở (este no, đơn chức, mạch hở): CmH2m+1COOCm'H2m'+1 hay CnH2nO2 (m0; m'1; n2)
Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: RCOOR'n
Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: COORnR'
Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đa chức (cùng có n nhóm chức): RCOOnR'
TÓm lại có thể đặt công thức tổng quát: CxHyOz (x,z 2;y2; y2x)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap