Một số kỹ thuật giải bài tập Peptit  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Một số kỹ thuật giải bài tập Peptit là tài liệu nói về liên kết peptit. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α - aminoaxit được gọi là liên kết peptit. các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 18 trang của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Một số kỹ thuật giải bài tập Peptit

I. Gộp chuõi peptit bằng cách trung ngưng hoa 
Liên kết peptit được tạo thành khi cắt 1-H trong NH2 và 1-OH trong -COOH để tạo thành liên kết -CO-NH và giải phóng 1 phân tử nước. Như vậy cứ 1 liên kết peptit được hình thành sẽ giải phóng 1 phân tử H2O. nêu tổng quát có n chuỗi peptit đem trùng ngưng ta được 
H-NH*+*CO-OH-NH-CO-+(n-1)H2O
Một điều đặc biệt là trong phân tử peptit ở đầu và đuôi của mỗi chuỗi peptit vẫn còn tồn tại 1 gốc -NH2 và 1 gốc -COOH nên khi găọ bài toán với nhiều chuỗi peptit khác nhau, ta có thể trùng ngưng hóa chúng (giả định) để tạo một chuỗi peptit hoàn toàn mới.

Ví dụ: Cho hai chuỗi peptit: đipeptit X2: Gly-Ala và try peptit Y3: Ala-Val-Ala, hãy trùng ngưng hóa chúng theo các tỉ lệ môn sau 

- Tỉ lệ 1:1
Trùng ngưng 1X2+1Y3  1[X2-Y3]+1H2O
Tương ứng: Gly-Ala + Ala-Val-Ala  Gly-Ala  Ala-Val-Ala + 2H2O
- Tỉ lệ 2:1
Trùng ngưng 2X2+1Y3  1[X2-X2-Y3]+1H2O
Tương ứng: [Gly-Ala+Gly-Ala] + Ala-Val-Ala  Gly-Ala Gly-Ala  Ala-Val-Ala + 2H2O

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap