Một số đề vô cơ tự luyện  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Một số đề vô cơ tự luyện là tài liệu gồm có 2 đề mỗi đề 10 câu kèm theo đáp án. Kiến thức liên quan như: Cho hỗn hợp chất, cho luồng khí, hòa tan một lượng chất rắn ... Các bạn xem trực tuyến 2 trong 12 trang của tài liệu, Mời các bạn tài đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Câu 1: Cho 12,56 gam hỗn hợp gồm Mg và Mg(NO3)2 tan vừa đủ trong hỗn hợp chứa 0,98 mol HCl và x mol KNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 0,04 khí N2. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối khan. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 46,26 gam
B. 52,12 gam
C. 49,28 gam
D. 42,23 gam

Câu 2: Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp X gồm NaNO3 và H2SO4. đun nhẹ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A; 1,792 lít hỗn hợp khí B có khối lượng 1,84 gam gồm 2 chấtkhí không màu trong đó có 1 khí nóa nâu ngoài không khí, còn lại 4,08 gam chất rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch A thu được m gam muối khan. Tìm m
A. 29,8 gam 
B. 36,54 gam
C. 29,72 gam
D. 27,08 gam

Câu 3: Dẫn một luồn khí CO qua 34,4 gam hỗn hợp X chứa CuO; Fe2O3; MgO (trong khi đó Oxi chiếm 29,3%  về khối lượng), sau một thời gián thu được hỗn hợp rắn Y và V lít khí CO2 (đktc). Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối và 0,1 mol hỗn hợp khí T gồm NO; NO2 có khối lượng 3,32 ga,. Thêm NaOH dư vào Z thấy xuất hiện 344,38 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 3,136
B. 3,36
C. 3,534
D. 3,808

Câu 4: Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe3O4 vào 3000 ml dung dịch HNO3 2M thu được đungịch Y và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp N2O và NO có khối so với hidro là 16,75. Tring hòa Y cần dùng 40 ml NaOH 1M thu được dung dịch A, cô cạn A thu được m gam muối khan. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn và khi cô cạn muối không bị nhiệt phân. Giá trị m l.
A. 42,26 
B. 19,76 
C. 28,46
D. 72,45

Câu 5: Hòa tan hết 30 gam rắn gồm MG, MgO, MgCO3 trong HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 phản ứng. Sau phản ứng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 có tỉ số với H2là 18,5 và dung dịch X chưa M gam muối. Giá trị của m là: 
A. 134,80
B. 143,20
C. 153,84
D. 149,84

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap