Kỹ thuật Vết dầu loang để chinh phục kiến thức hóa học và bài tập vận dung  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Kỹ thuật Vết dầu loang để chinh phục kiến thức hóa học và bài tập vận dung là tài liệu nêu những vấn đề kiến thức hóa học THPT tổng hợp.

Câu 1: Nhiệt độ sôi của các axit cacboxylic cao hơn anđehit, xeton, ancol có cùng số nguyên tử C là do:
A. Axit cacboxylic chứa nhóm C = O và nhóm OH
B. Phân tử khối của axit lớn hơn và nguyên tử H của nhóm axit linh động hơn
C. Có sự tạo thành liên kết hiđro liên phân tử bền
D. Các axit cacboxylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn

Câu 2: So sánh nhiệt độ sôi của các chất axit axetic, axeton, propan, etanol
A. CH3COOH > CH3CH2CH3 > CH3COCH3 > C2H5OH
B. C2H5OH > CH3COOH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3
C. CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3
D. C2H5OH > CH3COCH3 > CH3COOH > CH3CH2CH3

Câu 3: Nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol có cùng số nguyên tử cacbon là do
A. Ancol không có liên kết hiđro, axit có liên kết hiđro
B. Liên kết hiđro của axit bền hơn của ancol
C. Khối lượng phân tử của axit lớn hơn
D. Axit có hai nguyên tử oxi

Câu 4: Trong số các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:
A. CH3CHO
B. C2H5OH
C. CH3COOH
D. C5H12

Câu 5: Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?
A. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH
B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH
C. C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO
D. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap