Kỳ thi thử THPT Quốc gia 2017 môn hóa học trường Lương Thế Vinh Hà Nội  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Kỳ thi thử THPT Quốc gia 2017 môn hóa học trường Lương Thế Vinh Hà Nội trong bài thi khoa học tự nhiên, thời gian làm bài 50 phút. Tài liệu có 4 mã đề mỗi mà đề 40 câu hỏi trắc nghiệm. Kiến thức được đề cập như: chất admin bậc 2, amino - axit, amin bậc 3... Mời các bạn xem trực tiếp 2 trong 16 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ về tham khảo nhé.

Kỳ thi thử THPT Quốc gia 2017
Môn hóa học trường Lương Thế Vinh Hà Nội

Câu 1: Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai?
A. H2N-CH26-NH2.
B. CH3-CH3NH2-CH3.
C. CH3-NH-CH2CH3.
D. CH3-N(CH3)-CH2CH3.

Câu 2: Một α-amino axit X chỉ chứa một nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCL dư thu được 15,06 gám muối. X là: 
A. valin.
B. glyxin.
C. alanin.
D. axit glutamic.

Câu 3: X là một amin bậc 3, điều kiện thường là ở thể khí. lấy 7,08 gám X tác dụng hết với HCl thì khối lượng muối thu được là
A. 10,73 gam.
B. 14,38 gam.
C. 12,82 gam.
D. 11,46 gam.

Câu 4: Trong các phản ứng sau: 
1. Fe3O4 + HCl 
2. Cl2 + KOHnhiệt độ phóng 
3. Fe(NO3)2 + HCl 
4. Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 
5. Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 
6. NO2 + NaOH 
Trong các phản ứng trên, số lượng phản ứng có hể tạo ra nhiều hơn 1 muối là: 
A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mang tính thể lập phương tâm khối.
B. Tất cả các hidroxit của kim loại nhóm IIA đều dể tan trong nước.
C. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs.
D. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap