Kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh Thanh Hóa môn Hóa học Năm học 2014 - 2015  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chính thức kì thi hsg tỉnh Thanh Hóa năm học 2014-2015 môn Hóa học. Đề gồm 10 câu, 2 trang. Mời các bạn tham khảo.

Kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh Thanh Hóa
môn Hóa học Năm học 2014 - 2015

Câu 1. (2,0 điểm)
1. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố R có tổng số electron trên các phân lớp s bằng 7.
Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố R ở trạng thái cơ bản và xác định nguyên tố R.
2. Hợp chất X được tạo thành từ 10 nguyên tử của 4 nguyên tố hóa học (ba nguyên tố thuộc cùng chu kỳ). Biết trong X:
- Tổng số hạt mang điện bằng 84.
- Tổng số hạt proton của nguyên tử nguyên tố có số hiệu lớn nhất nhiều hơn tổng số hạt proton
của các nguyên tử nguyên tố còn lại là 6 hạt.
- Số nguyên tử của nguyên tố có số hiệu nhỏ nhất bằng tổng số nguyên tử của các nguyên tố
còn lại.
Xác định công thức hợp chất X.

Câu 2. (2,0 điểm)
1. Cho dung dịch FeCl3 lần lượt tác dụng với các dung dịch sau: H2S; NH3; Na2CO3; NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
2. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi
a) sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.
b) sục từ từ đến dư khí Cl2 vào dung dịch NaBr.

Câu 3. (2,0 điểm)
1. Hợp chất A có dạng M3X2. Khi cho A vào nước, thu được kết tủa trắng B và khí C là một
chất độc. Kết tủa B tan được trong dung dịch NaOH và dung dịch NH3. Đốt cháy hoàn toàn khí C, rồi cho sản phẩm vào lượng dư nước, thu được dung dịch axit D. Cho từ từ dung dịch axít D vào dung dịch KOH, sau phản ứng thu được dung dịch E chứa 2 muối. Dung dịch E phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra kết tủa màu vàng F (tan được trong dung dịch HNO3).
Xác định các chất A, B, C, D và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Biết M và X là những đơn chất phổ biến.
2. Ở điều kiện thường phenol và anilin đều phản ứng với dung dịch nước brom, nhưng toluen
thì không.
a) Từ kết quả thực nghiệm đó có thể rút ra kết luận gì?
b) Anisol (metylphenyl ete) có phản ứng với dung dịch nước brom không? Giải thích.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap