Đề thi thử THPT môn Hóa học tỉnh Cần Thơ tháng 11 - 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thi thử THPT môn Hóa học tỉnh Cần Thơ tháng 11 - 2016 là đề thi có 40 câu trắc nghiệm trong 50 phút. Kiến thức gồm: Tìm phát biểu đúng, Quạng boxit, Phương trình hóa học... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 5 trang của đề thi, mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé.

Câu 1: Cho hỗn hợp gồm a mol Zn, b mol Mg vào dung dịch có chứa c mol AgNO3, d mol Cu(NO3)2 đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X, chất rắn Y. Biết rằng 0,5c<a+b<0,5c+d. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch X chứa ba ion kim loại.
B. Dung dịch X chứa hai ion kim loại.
C. Chất rắn Y chứa một kim loại.
D. Chất rắn Y chứa ba kim loại.

Câu 2: Cho các phát biểu sau:
(1)
NaHCO3 được dùng làm thuốc chữa đau dạ dày do thừa axit.
(2) Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm đều tác dụng được với nước.
(3) Công thức hóa học của thạch cao nung là
CaSO4.H2O.
(4)
Al(OH)3, NaHCO3, Al2O3 là các chất có tính chất lưỡng tính.
(5) Có thể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.

Câu 3: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây ?
A. Na. B. Mg. C. Al. D. Cu.

Câu 4:
Phương trình hóa học nào sau đây là sai ?
A. Na2SO4+ Mg(HCO3)2  MgSO4 + 2NaHCO3.
B. CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2.
C. Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu.
D. Ca + 2HCl  CaCl2 + H2.

Câu 5:
Cho 18,5 gam chất hữu cơ X (có công thức phân tử C3H11N3O6) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, một chất hữu cơ đa chức bậc một và m gam hỗn hợp các muối vô cơ. Giá trị của m
A. 23,10.
B. 21,15.
C. 24,45.
D. 19,10.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap