Đề thi môn Hóa học của trường THPT chuyên Lam Sơn cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi môn Hóa học của trường THPT chuyên Lam Sơn cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 là đề thi gồm có 40 câu làm bài tròng 45 phút. Kiến thức của đề thi gồm: phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, kim loại điều chế dược bằng phương pháp thủy nguyên... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 4 trang của đề thi, mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi môn Hóa học của trường THPT chuyên Lam Sơn
cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Cho biết nguyên tử khối các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn  = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng
A. Xà phòng hóa.
B. Tráng gương.
C. Esste hóa
D. Hidro hóa

Câu 2: Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân là: 
A. Mg
B. Na
C. Al
D. Cu

Câu 3: Cho 7,68g hỗn hợp Fe2O3 và Cu tác dụng với HCl dư, sau phản ứng còn lại 3,2g Cu. Khối lượng của  Fe2O3 ban đầu là: 
A. 2,3 gam
B. 3,2 gam
C. 4,48 gam
D. 4,42 gam

Câu 4: Thủy phân Este X có CTPT C4H6O2. Khi X tác dụng với NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên X là; 
A. Etyl axetat 
B. Metyl proionat
C. Metyl Axetat 
D. Metyl acrylat

Câu 5. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ) tại catot xảy ra
A. sự khử ion Na+
B. sự khử ion Cl-
C. sự oxi hóa ion Cl
D. sự oxi hóa ion Na+ 


Câu 6: Nung nóng một ống sứ chứa 36,1 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO, ZnO và Fe2O3 rồi dẫn hỗn hợp khí X gồm CO và H2 dư đi qua đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 28,1 gam chất rắn. Tổng thể tích khí X (đktc) đã tham gia phản ứng khử là: 
A. 5,6 lít 
B. 11,2 lít 
C. 22,4 lít
D. 8,4 lít
 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap