Đề thi đánh giá năng lực kì thi THPT quốc gia 2017 - Môn Hóa học trường Nguyễn Khuyến - Lần 3  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi đánh giá năng lực kì thi THPT quốc gia 2017 - Môn Hóa học trường Nguyễn Khuyến - Lần 3 là đề thi có 40 câu trắc nghiệm thi trong 50 phút. Kiến thức của đề thi như: phát biểu đúng về aminoaxit, sắt, hợp chất tham gia phản ứng tráng bạc... Các bạn xem trực tuyến 2 trong 4 trang của để thi, mời các bạn tải đầy đủ đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi đánh giá năng lực kì thi THPT quốc gia 2017
Môn Hóa học trường Nguyễn Khuyến - Lần 3

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về aminoaxit?
A. Dung dịch aminoaxit luôn đổi màu quỳ tím.
B. Là hợ chất hữu co đa chức.
C. Hầu hết ở thể rắn, ít khi tan trong nước.
D. Aminoaxit tồn tại trong thiên nhiên thường là α-aminoaxit.

Câu 2: Cho 6,8 gam hỗn hơ0pj X gầm Zn và Fe vào 325ml dung dịch CuSO4 0,2M, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch và 6,96 gam hỗn hợp kim loại Y. Khối lượng Fe bị oxi bởi ion Cu2+ là:
A. 1,4 gam.
B. 4,2 gam.
C. 2,1 gam.
D. 2,8 gam.

Câu 3: Hợp chất tham gia phản ứng tráng bạc là: 
A. Saccarozơ
B. Tinh bột
C. Xenlulozơ
D. Glucozơ

Câu 4: Glucozơ phản ứng với chất nào cho axit gluconic?
A. Cu(OH)2.
B. H2/ ni tơ.
C. AgNO3/NH3 dư
D. Dung dịch Br2

Câu 5: cho dãy các chất: metyl emtacrylat, triolein, saccarozơ, xenlulozơ, gkyxylalamin, tơ nilon-6,6. Số chất trong dãy bị phân thủy phân khi đun nóng trogn môi trường axit là: 
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6..

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap