Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học là tài liệu có 98 ví dụ về luện tập các công thức hóa hộc và 67 bài tập tự luyện có kèm theo phần đáp án. ác bạn có thể xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 52 tran của tài liệu, các bạn tải bqnr đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé.

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học

1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no 
Số đồng phân ancol CnH2n+2O=2n-2 (1<n<6)
Ví dụ: Có ao nhiêu ancol đơn chức no là đồng phân của nhau, công thức phân tử lần lượt là C3H8O; C4H10O; C5H12O?
Giải
Số đồng phân ancol 
C3H8O=23-2=2
C4H10O=24-2=4
C5H12O=25-2=8

2. Công thức tính số đồng phân anđêhit đơn chức no 
Số đồng phân anđêhit CnH2nO=2n-3 (2<n<7)
Ví dụ: Có bao nhiêu anđêhit đơn chức no là đồng phân của nhau, công thức phân tử lần lượt là C4H8O; C5H10O; C6H12O?
Giải
Số đồng phân anđêhit
C4H8O=24-3=2
C5H10O=25-3=4
C6H12O=26-3=8

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no 
Số đồng phân axit cacboxylic CnH2nO2=2n-3 (2<n<7)
Ví dụ: Có bao nhiêu anđêhit đơn chức no là đồng phân của nhau, công thức phân tử lần lượt là C4H8O2; C5H10O2; C6H12O2?
Giải
Số đồng phân axit cacboxylic
C4H8O2=24-3=2
C5H10O2=25-3=4
C6H12O2=26-3=8

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap