Đề thi trắc nghiệm HSG hóa học lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi trắc nghiệm HSG hóa học lớp 12 là đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm. Môt số vấn đề như: Bài toán hỗn hợp, Actemisin, Toluen ... mời các bạn tham khảo nhé.

1. Hỗn hợp X gồm CH4,C2H4,C3H6,C4H6 trong đó CH4 và C4H6 có cùng số mol . Đốt cháy m gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư thì khối lượng dd giảm 7,6g. Giá trị của m là
A. 4,2g  
B. 2,8g                       
C. 3,6g                        
D. 3,2g

2. Actemisin chất có trong cây Thanh Hao hoa vàng dùng để chế thuốc chống sốt rét , thành phần chứa các nguyên tố C,H,O. Biết rằng , khi đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol Actemisin cần dùng 4,032 lit O2 đktc,toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong dư , thấy khối lượng bình tăng 8,58g và có 15g kết tủa trắng. Tổng số nguyên tử H và O có trong 1 phân tử Actemisin là :
A. 20
B. 42                         
C. 37                          
D. 27

3. Đun nóng Toluen với một lượng dd KMnO4 (vừa đủ) tới khi hết màu tím. Thêm một lượng dư HCl đặc vào hh sau phản ứng , đun nóng thấy thoát ra 4,48 lit khí (đktc). Số mol HCl đã tham gia phản ứng là :
A. 1,0 mol
B. 0,9 mol                 
C. 0,7 mol                  
D. 0,8 mol

4. Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X là
A. CH4.
B. C4H10.
C. C3H4.                        
D. C2H4.

5. Hỗn hợp X gồm hai anken là chất khí ở điều kiện thường. Hiđrat hóa X thu được hh Y gồm bốn ancol (không có ancol bậc III). Anken trong X là
A. propilen và isobutilen.
B.
propen và but-1-en.

C. etilen và propilen.
D.
propen và but-2-en.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap