Đề thi thử THPT quốc gia lần 1 năm 2016 trường TPTH chuyên Đại học Vinh môn hóa học mã đề 132  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử THPT quốc gia lần 1 năm 2016 trường TPTH chuyên Đại học Vinh môn hóa học mã đề 132 là đề thi có 50 câu trắc nghiệm

Câu 1: Cho 6,5 gam bột Zn vào dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu dược m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 3,2
B. 12,9
C. 5,6
D. 6,4

Câu 2: Dung dịch lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phâmt có màu đặc trưng là
A. màu tím. 
B. màu đỏ máu. 
C. màu xanh lam.
D. màu vàng.

Câu 3: Số đồng phân anken đêu có công thức phấn tử C4H8 là
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4

Câu 4: phương trình hóa cọ nào sau đây là sai?Z
A. 4FeCO3+O2to2Fe2O3+4CO2
B. Cu + H2SO4CuSO4+H2
C. 2NaOH + Cl2NaCl+NaClO+H2O
D. Fe3O4 + 8HCl  FeCl2+2FeCl3+4H2O

Câu 5: Chất nào sau đấy không tan trong nước
A. Xenlulozơ
B. Glucozơ
C. Frutozơ
D. Saccarozơ

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap