Đề thi thử THPT quốc gia 2017 lần 1 môn Hóa. của trường THPT Bắc Yên Thành  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 lần 1 môn Hóa. của trường THPT Bắc Yên Thành là đề thi có 40 câu trắc nghiệm thi trong 50 phút. Các vấn đề liên quan như: Tính chất vật lí của kim loại, Công thức cấu tạo thu gọn của Glyxin... Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: Tính chất vật lí nào sau đây của kim loại không do các electron tự do quyết định?
A. tính dẫn điện.    
B. tính dẻo.                  
C. khối lượng riêng.         
D. tính dẫn nhiệt.

Câu 2: Công thức cấu tạo thu gọn của Glyxin (axit aminoaxetic) là
A. CH3CH(NH2)COOH.                                   
B. H2NCH2COOH.        
C. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.
D. (CH3)2CHCH(NH2)COOH.

Câu 3: Trong các kim loại: Al, Fe, Cu, Mg. Kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Al.
B. Fe.                              
C. Mg.                             
D. Cu.

Câu 4: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là

A. điện phân dung dịch.    
B. nhiệt luyện.      
C. thủy luyện.                   
D. điện phân nóng chảy.

Câu 5: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- và SO42-. Phương pháp làm mền mẫu nước cứng trên là
A. đun sôi.                
B. dùng HCl.                    
C. dùng Na2CO3.         
D. Dùng H2SO4.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap