Đề thi thử quốc gia kscl lần 1 năm 2016 môn hóa trường THPT Lê Quý Đôn mã đề 691  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi có tất cả 50 câu hỏi trắc nghiệm trong 6 trang thời gian thi 90 phút, các vấn đề được đề cập tới nước chất làm mất màu Brom, Peptit, hiệu suất của phản ứng thủy phân...

Câu 1: Cho các khí sau: Cl2, CO2, H2S, SO2, N2, C2H4, O2. Số chất khí làm mất màu nước Br2
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.

Câu 2: Peptit X có công thức Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe -Pro. Khi thuỷ phân không hoàn toàn X thu được tối đa bao nhiêu loại peptit có amino axit đầu N là phenylalanin (Phe)?
A. 3.
B. 5.
C. 6.
D. 4.

Câu 3: Thủy phân m gam xenlulozơ trong môi trường axit rồi trung hòa hết lượng axit bằng kiềm. Đun nóng dung dịch thu được với lượng dư AgNO3 trong NH3NH3, tạo ra m gam kết tủa. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là
A. 50%.
B. 80%.
C. 60%.
D. 75%. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap