Đề thi thử quốc gia kscl lần 1 năm 2016 môn hóa trường THPT Lê Quý Đôn mã đề 357  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi có tất cả 50 câu hỏi trắc nghiệm trong 6 trang thời gian thi 90 phút

Câu 1: Có bao nhiêu hiđrocacbon mạch hở là chất khí ở điều kiện thường, phản ứng đươc̣ vớ i dung dịch AgNO3 trong NH3?
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 6.

Câu 2: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z được tạo bởi X, Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 40,32 lít O2 (đktc), thu được 31,36 lít CO2 (đktc). Đun nóng m gam E với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam chất rắn khan. Công thức của X là
A. C3H7COOH.
B. HCOOH.
C. C2H5COOH.
D. CH3COOH.

Câu 3: Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành các thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Dung dịch (1) (2) (4) (5)
(1)   khí thoát ra có kết tủa  
(2) khí thoát ra   có kết tủa có kết tủa
(4) có kết tủa có kết tủa    
(5)   có kết tủa    

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là
A. H2SO4, MgCl2, BaCl2.
B. H2SO4, NaOH, MgCl2.
C. Na2CO3, BaCl2, BaCl2.
D.
Na2CO3, NaOH, BaCl2

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap