36 đề luyện thi THPT quốc gia năm 2018 môn Hóa học có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 36 đề luyện thi THPT quốc gia năm 2018 môn Hóa học có đáp án. Nhằm giúp các em vượt qua kỳ thi và biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tài liệu gồm 410 trang, mới các em tải về tham khảo.

Câu 1: Amin nào sau đây có tính bazow mạnh nhất
A. Đimetylamin
B. Metylamin
C. Etylamin
D. Phenylamin

Câu 2: Hợp chất hữu cơ nào áu đây có tính lưỡng tính
A. Axit acrylic
B. Axit grutamic
C. Metylamin
D. Anilin

Câu 3: trong phản ứng hợp chất hữu cơ nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?
A. Amoniac
B. Saccarozơ
C. Alamin
D. Tristearin

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap