Hơn 30 câu hỏi lý thuyết hóa học lớp 12 - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Hơn 30 câu hỏi lý thuyết hóa học lớp 12 - file word. Các vấn đề như, chất điện li mạnh, xà phòng, phản ứng của kim loại sắt. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
A. H2O
B. C2H5OH
C. NaCl
D. CH3COOH

Câu 2: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?
A. Benzyl axetat
B. Tristearin
C. Metyl fomat
D. Metyl axetat

Câu 3: Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. H2SO4 đặc nóng
B. HNO3 loãng
C. H2SO4 loãng
D. HNO3 đặc nguội

Câu 4: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,…PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?
A. Vinyl clorua
B. Propilen
C. Acrilonitrin
D. Vinyl axetat

Câu 5: Trong tự nhiên canxi sunfat tồn tại dưới dạng muốn ngậm nước (CaSO4.2H2O)được gọi là:
A. Đá vôi
B. Boxit
C. Thạch cao nung
D. Thạch cao sống

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap