16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học gồm: Phương pháp bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, tăng giảm khối tượng, bảo toàn diện tích, bảo toàn electron... Mời các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 182 trang của tài liệu, tải tài liệu về tam khảo miên phí nhé.

16 phương pháp và kĩ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

Phương pháp 1: Phương pháp bảo toàn khối lượng
1. Nội dung phương pháp 
AP dụng định luậtbảo toàn khối lượng Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất phản ứng
Điều này giúp ta giải bài toán hóa học một cách đơn giản nhanh chóng
Xét phản ứng A+BC+D
Ta luôn có: mA+mB=mC+mD (1)
Lưu ý Điều quan trọng nhất khi áp dụng phương pháp này đó là viêc phải xác định đúng lượng chất (khối lượng) tham gia phản ứng và tạo thành (có chú ý đến các chất kết tủa, bay hơi đặc việt là khối lượng dung dịch).
2. Các dạng bài toán thường gặp 
Hệ quả 1: Biết khối lượng chất ban đầu khối lượng chất sản phẩm
Phương pháp giải 
m(đầu)=m(sau) (không phụ thuộc hiệu suất phản ứng) 
Hệ quả 2: Trong phản ứng có n chất tham gia, nếu biết khối lượng cho (n-1) chất thì ta dể dùng tính chất khối lượng của chất còn lại
Hệ quả 3: Bài toán: Kim loại + axit muối+ khí
mmui=mkim loi+manion to mui
Biết khối lượng kim loại, khối lượng anion tạo muối (tính qua sản phẩm khí)  khối lượng muối
Biết khối lượng muối, khối lượng anion tạo muối (tính qua sản phẩm khí)  khối lượng kim loại

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap