100 Bài tập luyện thi THPT quốc gia về Polime - Vật liệu Polime  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 100 Bài tập luyện thi THPT quốc gia về Polime - Vật liệu Polime. Các bận đề liên quan như các lợi tơ, phản úng đồng trùng ngưng, chế tạo thủy tinh hữu cơ. Mới các bạn tải về tham khảo.
100 BÀI TẬP POLIME – VẬT LIỆU POLIME
Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc 2
Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon – 6,6. Số tơ tổng hợp là
A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
 
Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần 2
Thực hiện phản ứng đồng trùng ngưng Hexa metylen đi amin và axit Adipic người ta được loại vật liệu polime nào?
A. Tơ nilon-6
B. Tơ nilon-6,6
C. Caosu buna
D. Chất dẻo P.V.C
 
Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần 1
Polime được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) là
A. poli (metyl metacrylat).
B. poli( metyl acrylat).
C. poli (phenol – fomanđehit).
D. poli (vinyl axetat).

Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1 Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo).
B. Tinh bột, xenlulozơ không bị thủy phân trong môi trường axit.
C. Hợp kim của sắt chứa từ 0,01% - 2% khối lượng C và một số nguyên tố khác gọi là thép.
D. Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%..
 
Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 3 – Lần 1
Cho dãy các chất: CH2=CHCl, H2N–CH2–COOH, CH2=CH–CH=CH2, CH2=CH2. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
 
Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành 2 – Lần 1
Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là
A. H2N-[CH2]5-COOH.
B. CH2=C(CH3)COOCH3.
C. CH2=CH-CN.
D. CH2=CH-Cl.
Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Dãy chỉ gồm các polime tổng hợp là:
A. polietilen; nilon-6; polibutađien; nilon-7
B. polietilen; nilon-6,6; xenlulozơ, nilon-7
C. polietilen; nilon-6; tinh bột; nilon-6,6
D. Polietilen; nilon-6; xenlulozơ
 
Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình
Dãy polime nào được điều chế bằng phương pháp trùng hợp monome tương ứng:
A. Tơ olon, nhựa bakelit, cao su lưu hóa, tơ axetat
B. Tơ nilon-6,6; PVC; thủy tinh hữu cơ, tơ visco
C. Cao su Buna, PS, teflon, tơ Lapsan
D. PE, PVC, teflon, tơ olon
 
Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục và đào tạo Nam Định
Polime X dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên được sử dụng để dệt vải, may quần áo ấm. X là?
A. polibutađien B. polietilen C. poliacrilonitrin D. poli (vinylclorua) Câu 10 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu 2 Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra? A. Cho phenol vào dung dịch Br2.
B. Cho nhựa PVC vào dung dịch HCl
C.Sục khí metylamin vào dung dịch CH3COOH.
D. Cho dung dịch axit fomic vào ung dịch Br2
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap