Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Hóa khối 11 năm 2018 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tổng hợp tất cả các đề đề xuất Trại hè Hùng Vương môn Hóa khối 11 năm 2018 có đáp án. Tài liệu là tập hợp các đề của các tỉnh: Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hạ Long, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Việt Bắc, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Mời các bạn tải về để tham khảo.

 

TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

 

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC - KHỐI 11

Năm học 2017 -  2018

Thời gian làm bài: 180 phút

(Đề này có 2 trang, gồm 8 câu)

Câu 1 (2,5 điểm): Tốc độ phản ứng – cân bằng hóa học

Phản ứng phân hủy nhiệt metan xảy ra như sau:           

CH4    k1    CH3  + H

CH4  +  CH3    k2    C2H6 +  H

CH4 + H    k3    CH3  +  H2

H  +  CH3 + M    k4    CH4 + M

a. Áp dụng nguyên lí nồng độ ổn định đối với H và CH3 hãy chứng minh:

                      d[C2H6]/dt= k [CH4]3/2  với  k =k1k2k3k4[M]

b. Nếu nồng độ có thứ nguyên là phân tử/cm3 với thời gian tính bằng giây, hãy tìm thứ nguyên của k.

Câu 2: (2,5 điểm) Nhiệt, cân bằng hóa học

 Khi đốt cháy 3,9 g hơi benzen ở 250C, 1atm và thể tích không đổi với một lượng oxi dư toả ra 163400 J sản phẩm là CO2(k) và H2O(l).

1. Hãy tính nhiệt toả ra khi đốt cháy 7,8g hơi benzen và oxi dư trong bom nhiệt lượng kế ở 250C sản phẩm là CO2(k) và H2O(l).

2. Tính nhiệt đô của ngọn lửa benzen cháy ở áp suất 1,0 atm, 250C trong 2 trường hợp sau đây:

3. Trong không khí (20% oxi và 80% nito về thể tích)

4. Trong oxi nguyên chất

C0p (CO2 khí) = 26,80 +42,3.10-3T (J/mol.K)

C0p (N2 khí) = 27,10 +6,00.10-3T (J/mol.K)

∆H0 bay hơi của nước lỏng ở 373K là 40,66kJ/mol;

C0p  của nước lỏng là 75,3 J/mol.K;

C0p  của nước khí là 30,2+1,00.10-2T  (J/mol.K);

Câu 3: (2,5 điểm) Cân bằng trong dung dịch điện li  

Dung dịch A chứa H2C2O4 (0,05M); HCl (0,1M), NH3 (0,1M)

1. Tính pH của dung dịch A?

2. Trộn 1ml dung dịch A với 1 ml dung dịch chứa CaCl2 (0,05M) và HCl (0,01M).

Có kết tủa CaC2O4 tách ra không? Nếu có, hãy tính độ tan của CaC2O4.

Cho pKa: NH4+ (9,24); H2C2O4 (1,25; 4,27); pKs: CaC2O4 (8,75)

Câu 4. (2,5 điểm): Nhóm nitơ – Photpho. Nhóm Cacbon – Silic

1. a. Amoniac có tính oxi hóa hay tính khử? Viết phương trình phản ứng minh họa.

b. Trong dung môi amoniac lỏng, các hợp chất KNH2, NH4Cl, Al(NH2)3 có tính axit, bazơ hay lưỡng tính ? Viết các phương trình phản ứng minh họa.

2. Hòa tan 4,8 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư, hay hòa tan 2,4 gam muối sunfua kim loại này cũng trong dung dịch HNO3 đặc nóng, thì đều cùng sinh ra khí NO2 duy nhất có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện.

a. Viết các phương trình phản ứng dưới dạng phương trình ion.

b. Xác định kim loại M, công thức phân tử muối sunfua.

c. Hấp thụ khí sinh ra ở cả hai phản ứng trên vào 300 mL dung dịch NaOH 1M, rồi thêm vào đó một ít phenolphtalein. Hỏi dung dịch thu được có màu gì? Tại sao?

Câu 5. (2,5 điểm). Phức chất – trắc quang.

 Màu sắc của dung dịch Cr(VI) phụ thuộc vào pH, theo cân bằng:

Độ hấp phụ quang (A) được đo ở bước sóng cho 2 ion và  ở các giá trị pH khác nhau. Trong một cuvet chiều dài l = 1 cm, nồng độ ban đầu của ion cromat và pH tương ứng cho các giá trị độ hấp phụ quang theo bảng sau:

pH

C (mol/l)

A

1

2.10-4

0,214

12

2.10-4

0,736

5,6

4.10-4

0,827

Hãy xác định hằng số cân bằng của phản ứng trên

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap