Tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Hóa học khối 11 năm 2019   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô và các em học sinh tổng hợp đề chính thức và đề xuất kì thi hsg khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Hóa học khối 11 năm 2019 tổ chức tại Hạ Long tháng 4/2019. Đầy đủ đề, đáp án của tất cả các trường tham gia, file word
 

KỲ THI  HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ XII, NĂM 2019

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 20/4/2019

(Đề thi gồm 6 trang)

Học sinh sử dụng các dữ kiện sau để làm bài :

R = 8,314 J.K-1. mol-1 ; T (K)= t (°C) + 273 ; F = 96485C.mol-1 ; 1atm = 1,01325.105 Pa ;

 1 bar = 105 Pa ; .

KLNT : H=1 ; N=14 ; O=16 ; Cl = 35,5 ; C = 12; S = 32; Li = 7; Be = 9; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Ca = 40; Ti = 48; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Co = 59; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1. (2,0 điểm)

  1. Khi hòa tan InCl (r) (KLNT In = 114,8) vào dung dịch HCl, ion In+ (aq) phân huỷ thành In (r) và ion In3+ (aq). Động học quá trình phân hủy này là bậc nhất với chu kỳ bán hủy bằng 667 giây. Hòa tan 2,38 gam InCl (r) vào dung dịch HCl để tạo dung dịch có thể tích 5,00.102 mL. Tính nồng độ ion In+ còn lại và khối lượng In (r) hình thành sau 1,25 giờ.
  2. Phản ứng phân hủy nhiệt metan xảy ra theo cơ chế như sau:

                                    CH4   CH3  + H

                                    CH4  +  CH3   C2H6 +  H

                                    CH4 + H   CH3  +  H2

                                    H  +  CH3 + M   CH4 + M

 Áp dụng nguyên lí nồng độ ổn định đối với các tiểu phân trung gian hãy tìm biểu thức của  phụ thuộc vào nồng độ của CH4.

  1. Xét phản ứng song song:

Năng lượng hoạt hóa Ea1 = 45,3kJ.mol-1; Ea2 = 69,8kJ.mol-1. Biết rằng, ở 320K thì k1 = k2. Hãy xác định nhiệt độ tại đó k1/k2 = 2,00.

Câu 2. (2,0 điểm)

  1. Trái ngược với nước nguyên chất có pH bằng 7, nước mưa lại có tính axit yếu do hoà tan các oxit axit. Lưu huỳnh đioxit có thể được xem là axit 2 chức, có các hằng số phân li ở 25 oC như sau:

Các câu hỏi được nêu ở điều kiện 25oC.  Độ tan của lưu huỳnh đioxit là 33,9 lít trên mỗi lít nước (tại áp suất riêng phần lưu huỳnh đioxit là 1 bar, bỏ qua biến thiên thể tích bởi sự hoà tan)

  1. a) Tính pH của dung dịch này.
  2. b) Tính nồng độ ion H+ trong dung dịch natri sunfit (C = 0,010 mol L-1).
  3. Trộn 10ml dung dịch Ag+ 0,01M với 10ml dung dịch NH3 0,12M thu được dung dịch A. Trộn 10ml dung dịch Ag+ 0,02M với 10ml dung dịch CrO 0,22M được hỗn hợp B. Ghép điện cực Ag nhúng trong dung dịch A với điện cực Ag nhúng trong hỗn hợp B thành pin điện. Cho biết anot, catot của pin, tính suất điện động và viết sơ đồ pin của pin trên.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap