Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Thái Bình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Thái Bình có 10 câu hỏi tự luận.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Thái Bình

Bài 1: (2 điểm) Tốc độ phản ứng- Cân bằng hóa học

          Người ta trộn cacbon oxit (CO) với hơi nước (H2O) tại nhiệt độ 1000K với tỉ lệ thể tích 1:1, khi đó xảy ra phản ứng: CO + H2O  CO2 + H2 (1)

Tính thành phần của hỗn hợp phản ứng lúc đạt đến trạng thái cân bằng, biết rằng:

2H2O  2H2 + O2 có lgKP1 = -20,113

2CO2  2CO + O2 có lgKP2 = - 20,400

Bài 2: (2 điểm) Cân bằng trong dung dịch điện li

Axit photphoric rất quan trọng trong sản xuất phân bón. Ngoài ra, axit photphoric và các muối khác nhau của nó có một số ứng dụng trong xử lý kim loại, các công nghệ thực phẩm, chất tẩy giặt và kem đánh răng.

  1. Trị số pK của ba nấc phân li kế tiếp axit photphoric tại 25oC bằng:

pK1a = 2,12          pK2a = 7,21                    pK3a = 12,32

Viết công thức bazơ liên hợp của ion đihidrophotphat và xác định trị số pKb của nó.

  1. Lượng nhỏ axit photphoric được dùng nhiều để tạo vị chua, chát trong nhiều loại nước giải khát như các loại coca và bia. Một loại nước coca có khối lượng riêng là 1 g/ml chứa 0,05% axit photphoric theo khối lượng.

Hãy xác định pH của nước coca này (không xét các nấc phân li thứ hai và thứ ba của axit photphoric). Giả thiết rằng tính axit của nước coca chỉ do axit photphoric.

  1. Axit photphoric dùng là phân bón trong nông nghiệp. Thêm axit photphoric 10-3M vào huyền phù đất trong nước và thấy pH = 7.

Hãy xác định các nồng độ từng phần của tất cả các tiểu phân photphat khác nhau có trong dung dịch. Giả thiết rằng không có thành phần nào của đất tương tác với bất kì tiểu phân photphat nào.

Bài 3: (2 điểm) Điện hoá học

Các ion CN- có mặt trong một số loại nước thải công nghiệp. Có thể loại chất độc này bằng phản ứng sau ở 25oC:

CN- + H2O2 ⇌ NCO- + H2O

  1. Tính hằng số cân bằng của phản ứng.
  2. Trong nước thải có nồng độ CN- là 10-3mol.L-1. Nếu dùng dung dịch H2O2 0,1M (thể tích không đổi) nồng độ CN- còn lại sau phản ứng là bao nhiêu? Rút ra kết luận.

Cho Eo(H2O2/H2O) = 1,77V và Eo(NCO-/CN-) = -0,14V

Cho F = 96500C/mol; R = 8,314J.K-1.mol-1.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap