Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Phú Thọ  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Phú Thọ. Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học, Cân bằng trong dung dịch điện li ... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Phú Thọ

Câu 1 (2điểm). Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học
Cơ chế phản ứng tạo thành amoniac trong các đám mây vũ trụ được đề xuất như sau:

N+ + H2    NH+ + H                            k1
NH+ + H2  NH2+ + H                        k2
NH2+ + H2  NH3+ + H                      k3
NH3+ + H2  NH4+ + H                      k4
NH4+ + e  NH3 + H                         k5
NH4+ + e  NH2 + 2H                       k6

(a)  Sử dụng nguyên lý nồng độ ổn định hãy tìm các phương trình biểu diễn nồng độ của các cấu tử trung gian NH+, NH2+, NH3+ và NH4+ theo nồng độ các chất phản ứng [N+], [H2] và [e]. Electron được coi như một chất phản ứng thông thường.

(b)  Chứng minh rằng biểu thức tốc độ phản ứng tạo thành NH3 có dạng như sau:

            Hãy biểu diễn k2nd theo các giá trị từ k1 đến k6.

(c) Tốc độ của nhiều phản ứng có sự tham gia của phân tử mang điện gần như không phụ thuộc vào nhiệt độ. Điều này nói lên điều gì về năng lượng hoạt hóa của phản ứng?

Câu 2 (2điểm).  Cân bằng trong dung dịch điện li

  1. Hãy tính pH của dung dịch FeCl3 0,010 M. Biết cation Fe(H2O)63+ là một đơn axit có Ka = 6,3 .10–3.
  2. Hãy tính giá trị pH cần thiết lập để dung dịch trên bắt đầu có kết tủa Fe(OH)3 xuất hiện. Biết tích số tan của Fe(OH)3 Ksp = 6,3 .10–38.
  3. Hãy tính giá trị pH tại đó sắt được kết tủa hoàn toàn từ 100,0 ml dung dịch FeCl3 0,010 M dưới dạng Fe(OH)3. Biết rằng quá trình kết tủa được coi là hoàn toàn khi khối lượng sắt còn lại trong dung dịch nhỏ hơn 0,2 mg. Cho Fe = 55,85.

Câu 3 (2điểm). Điện hóa học

1. Cho

(a) Hãy viết bán phản ứng oxi hóa - khử của cặp trên và cho biết dung dịch crom(III)/ dicromat (c(Cr3+)=c(Cr2O72-)= 1 mol/L) có oxi hóa được iođua thành iot từ dung dịch trung hòa có E(I2/I) = E°( I2/I) = +0,54 V không.

(b) Hãy tính giá trị pH tối thiểu cần thiết lập để phản ứng giữa Cr3+ với brom để phản ứng xảy ra ở điều kiện chuẩn. Biết nồng độ của các cấu tử khác đều bằng 1 M.

2. Có thể xác định hằng số bền của phức chất bằng phương pháp đo suất điện động. Hãy lập một pin điện mà từ việc đo sức điện động của nó ta tính được hằng số bền tổng cộng của phức chất [Ag(NH3)2]+.

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap