Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hưng Yên  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Hóa lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Hưng Yên có 8 câu. Kiến thức gồm: Tốc độ phản ứng, Cân bằng trong dung dịch điện li, Điện hóa học... mời các bạn tải đề thi về tham khảo nhé.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HƯNG YÊN

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

 

 

 


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

NĂM HỌC 2015- 2016

MÔN THI: HÓA HỌC LỚP 11

(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 05 trang

Câu 1 (2 điểm): Tốc độ phản ứng.

Cho phản ứng hóa học:          C2H6 → C2H4 + H2     (a)

Phản ứng trên tuân theo quy luật động học thực nghiệm v = k[C2H6].

Người ta đề nghị cơ chế sau đây cho giai đoạn đầu của phản ứng (a):

      Khơi mào (sinh mạch)        C2H6  2CH3*                                 (b)

      Chuyển hóa gốc           CH3* + C2H6  CH4 + C2H5*      (c)

      Lan truyền                         C2H5*  C2H4 + H*                          (d)

      Lan truyền                    H* + C2H6  C2H5* + H2                       (e)

      Đứt mạch                     H* + C2H5*  C2H6                                (g)

Từ cơ chế trên hãy rút ra biểu thức của định luật tốc độ thực nghiệm.

Câu 2. (2 điểm): Cân bằng trong dung dịch điện li.

  Dung dịch A gồm Na2S và CH3COONa có pHA = 12,50.

1. Thêm một lượng Na3PO4 vào dung dịch A sao cho độ điện li của ion S2- giảm 20% (coi thể tích dung dịch không đổi). Tính nồng độ của Na3PO4 trong dung dịch A.

2. Chuẩn độ 20,00 ml dung dịch A bằng dung dịch HCl 0,10 M:

a. Khi chỉ thị metyl da cam đổi màu (pH = 4,00) thì dùng hết 19,40 ml dung dịch HCl. Tính nồng độ CH3COONa trong dung dịch A.

b. Nếu chỉ dùng hết 17,68 ml HCl thì hệ thu được có pH là bao nhiêu?

3. Để lâu dung dịch A trong không khí, một phần Na2S bị oxi hóa thành S. Tính hằng số cân bằng của phản ứng xảy ra.

Cho: 7,02; 12,9;

        2,15; 7,21; 12,32;

       4,76; = 0,14 V; =1,23 V;

       ở  25 oC: 2,303= 0,0592lg.                 

Câu 3. (2 điểm): Điện hóa học.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap