Đề thi đề nghị của trường Lý Tự Trọng Cần Thơ cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi đề nghị của trường Lý Tự Trọng cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Đề thi gồm 6 câu kèm theo đáp án, có 13 trang giúp học sinh thi tốt trong các kỳ thi HSG. Mời các bạn tải đề thi về tham khảo.

Câu 1: (3,0 điểm)

1.1. (2,0 điểm) Việc sử dụng các đồng vị phóng xạ trong y học hạt nhân đã tăng lên gấp đôi. Các kỹ thuật chiếu xạ bao gồm việc bắn phá các nơi có sự phân chia tế bào để tiêu diệt chúng. Kỹ thuật ảnh hạt nhân dùng đồng vị phóng xạ để tìm hiểu chi tiết sự trao đổi chất của một cơ quan trong cơ thể. Một trong các kỹ thuật như vậy là xác định thể tích máu của bệnh nhân.

a) Ba hợp chất dược phẩm phóng xạ lần lượt có chứa các đồng vị phóng xạ 71Zn (t1/2 = 2,4 phút); 67Ga (t1/2 = 78,25 giờ) và 68Ge (t1/2 = 287 ngày) với độ phóng xạ ban đầu là 7,0.107Bq/ml. Với mỗi chất nói trên, sau thời gian 30 phút:

Hãy tính độ phóng xạ mỗi ml.

Hãy tính độ phóng xạ mỗi ml sau khi pha loãng dược chất phóng xạ từ 1,0 ml thành 2,5 lít.

b) Kiểu phóng xạ của ba đồng vị này là bức xạ hạt b (71Zn) và bắt electron (67Ga và 68Ge). Viết phương trình phản ứng hạt nhân biểu diễn các phóng xạ của 71Zn, 67Ga và 68

c) Một dược sĩ điều chế gali xitrat (GaC6H5O6.3H2O) từ một mẫu gali đã làm giàu 67Ga (67Ga chiếm 5,0.10-5 % về số mol; có 10,25mg Ga tổng cộng). Tiếp theo sự tổng hợp, dược chất phóng xạ được hòa tan trong 100ml nước. Tám giờ sau khi 67Ga được điều chế lần đầu, 1ml dung dịch được tiêm vào tĩnh mạch bệnh nhân và sau 1giờ lấy 1ml mẫu máu của bệnh nhân.

Tính độ phóng xạ (theo Bq) của liều 1ml dung dịch gali xitrat ngay trước khi tiêm vào tĩnh mạch bệnh nhân.

Nếu mẫu máu có độ phóng xạ là 189,6 (Bq/ml) thì thể tích máu của bệnh nhân là bao nhiêu?

(Cho Ga = 69,72; NA = 6,022.1023)

1.2. (1,0 điểm) Muối florua của kim loại Ba có cấu trúc lập phương với hằng số mạng a. Trong mỗi ô mạng cơ sở, ion Ba2+ chiếm đỉnh và tâm các mặt của hình lập phương, còn các ion florua (F) chiếm tất cả các hốc tứ diện (tâm của các hình lập phương con với cạnh là a/2 trong ô mạng). Khối lượng riêng của muối Bari florua này là 4,89 g/cm3.

a) Vẽ cấu trúc tế bào đơn vị (ô mạng cơ sở) của mạng tinh thể bari florua. Trong một tế bào đơn vị này có bao nhiêu phân tử BaF2?

b) Tính số phối trí của ion Ba2+ và F- trong tinh thể này. Cho biết số phối trí của một ion trong tinh thể là số ion trái dấu, gần nhất bao quanh ion đó.

c) Xác định giá trị của a (nm)? Cho M của F = 19; Ba = 137,31 (g/mol).

Câu 2: (3,0 điểm)

2.1. (1,5 điểm) Cho phản ứng: 2SO2 (k) + O2 (k)    t°, p, xt    2SO3 (k) ∆H = –198 kJ. Cho 10,51 mol khí SO2 và 37,17 mol không khí (20% về thể tích là O2 còn lại là N2) có xúc tác là V2O5. Thực hiện phản ứng ở 427oC, 1 atm thì phản ứng đạt hiệu suất 98%. Tính hằng số cân bằng KC, KP của phản ứng ở điều kiện đã cho.

2.3. (1,5 điểm) Phản ứng chuyển hoá một loại kháng sinh trong cơ thể người ở nhiệt độ 37oC có hằng số tốc độ bằng 4,2.10–5 (s–1). Việc điều trị bằng loại kháng sinh trên chỉ có kết quả nếu hàm lượng kháng sinh luôn luôn lớn hơn 4,00 mg trên 1,00 kg trọng lượng cơ thể. Một bệnh nhân nặng 58 kg uống mỗi lần một viên thuốc chứa 600 mg kháng sinh đó.

a) Tính bậc của phản ứng chuyển hoá loại kháng sinh nói trên trong cơ thể người.

b) Khoảng thời gian giữa 2 lần uống thuốc kế tiếp là bao lâu (tính theo giờ)?

c) Khi bệnh nhân sốt đến 38,5oC thì khoảng cách giữa 2 lần uống thuốc thay đổi như thế nào? Biết năng lượng hoạt hóa của phản ứng bằng 93,322 kJ.mol–1. Xem như giá trị năng lượng hoạt hóa của phản ứng thay đổi không đáng kể trong khoảng nhiệt độ trên.

Cho phương trình Arrehnius: , hằng số R = 8,314 J.mol–1.K–1

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap