Đề thi đề nghị của trường Lê Hồng Phong Hồ Chí Minh cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Đề thi đề nghị của trường Lê Hồng Phong Hồ Chí Minh cho kỳ thi Olympic 30 tháng 04 môn hóa lớp 11 lần thứ XXIV. Đềthi có 5 câu kèm theo đáp án, có 17 trang. Mời các bạn tải về tham khảo.

QUY CÁCH RA ĐỀ THI

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XXIV

TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

HỒ CHÍ MINH – NĂM HỌC 2017-2018

 Trang đầu: (không chừa phách)

 KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 - 4 LẦN THỨ XXIV

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: HÓA HỌC; LỚP: 11

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP (TỈNH) BẾN TRE

TRƯỜNG : THPT CHUYÊN BẾN TRE

Các trang sau:

Câu 1:

1.1. Khi cho từ từ dung dịch KSCN vào dung dịch Mn(NO3)2 được một chất rắn kết tinh có khối lượng mol là 445,8 g/mol và momen từ m = 6,1. Momen từ được tính theo manheton Bohr theo công thức μ=n(n+2):

a) Viết công thức và gọi tên hợp chất tạo thành.

b) Vẽ cấu trúc hình học của hợp chất đó.

1.2. S3890r là chất thải hạt nhân thường gặp nhất trong các lò phản ứng hạt nhân. Sự tự phân rã của đồng vị này có thể được mô tả bằng các phương trình sau:

(1)        S3890rY3990+e-10

(2)        Y3990Z4090r+e-10    (t1/2 = 64 giờ).

Trong một mẫuS3890rchứa 2.64.1010 nguyên tử thì tốc độ phân rã đo được là 1238 phân rã / phút. Đồng vị Zr là đồng vị bền.

a) Tính năng lượng giải phóng trong quá trình tự phân rã 1 mol hạt nhân này trong vòng một năm (kJ)?

b) Để sinh ra cùng một nhiệt lượng như ở câu trên thì tỉ lệ khối lượng giữa than đá và đồng vị stronti phải là bao nhiêu?

m(S3890r) = 89,907738 u; m(Y3990) = 89,907152 u;

m(Z4990r) = 89,904703 u; m(e-10) = 5,4857.10-4 u;

Biết nhiệt cháy của than đá là 23 000 kJ kg-1.

1.3.

Sự có mặt của clo ở tầng bình lưu của khí quyển Trái đất dẫn đến sự bào mòn lớp ozon. Quá trình này được mô tả một cách đơn giản hóa như sau:

Cl2    k1   2Cl

Cl    +     O3     k2    ClO     +      O2

ClO     +    O3    k3    Cl    +   2O2

2Cl    k4    Cl2

  1. Có thể áp dụng gần đúng trạng thái ổn định cho những tiểu phân nào? Tại sao?
  2. Tìm biểu thức mô tả tốc độ mất đi của ozon. Bậc riêng phần của Cl2 trong biểu thức bằng bao nhiêu?

1.4.

Một hệ gồm 1 mol CO được đốt cháy với một lượng không khí vừa đủ (thành phần mol: 20% O2; 80% N2) theo phản ứng:

            2CO   +   O2                    2CO2

Nhiệt độ bắt đầu đốt là 250C, dưới áp suất chung không đổi P = 1 atm.

Xác định nhiệt độ ngọn lửa (nhiệt độ cực đại mà hệ có thể đạt được)?

Cho các đại lượng nhiệt động ở 298K; Áp suất tiêu chuẩn P0 = 1 atm.

Cấu tử

O2(k)

N2(k)

CO(k)

CO2(k)

tạo thành (Kj/mol)

 

 

 

–137,3

–394,5

S0 (J/mol.K)

205

192

198

214

 (J/mol.K)

29,4

29,1

29,1

37,1

(Chấp nhận của các chất; S0 của phản ứng không phụ thuộc vào nhiệt độ)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap