Tổng hợp 7 đề kiểm tra định kỳ môn hóa lớp 10 - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp 7 đề kiểm tra định kỳ môn hóa lớp 10 là tài liệu sưu tâm các đề như: Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ của trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình, Đề kiểm tra 1 tiết của trường THT Đồng Quan, Đề kiểm tra định kỳ của trưởng THPT Hiệp Hòa... Tài liệu gồm 20 trang, mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ của trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình

Câu 1. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử X là 34. Số khối là 23. Điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:
A. 12+
B. 11+
C. 34+
D. 23+

Câu 2. số nguyên tố trong chu kì 5 là:
A. 8
B. 2
C. 32
D. 18

Câu 3. cho các nguyên tố sau: X. 1s² 2s²2p63s²3p5 Y: 1s² 2s²2p63s² Z: 1s² 2s²
T: 1s22s22p63s23p63d64s2. Nguyên tố s là:
A. X, Z
B. X, Y, Z
C. Y, Z, T
D. Y, Z

Câu 4. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng:
A. số p và e
B. số n và e
C. số p và n
D. tổng số n, e, p.

Câu 5. Trong nguyên tử, ở trạng thái cơ bản, các electron được phân bố trên 4 lớp, lớp quyết định tính chất kim loại, phi kim hay khí hiếm là:
A. Các electron lớp L
B. Các electron lớp K
C. Các electron lớp N
D. Các electron lớp M

Câu 6. Những nguyên tử Ca, K, Sc có cùng:
A. số nơtron
B. số e
C. số hiệu nguyên tử
D. số khối

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap